Ο μέσος μισθός στις ΔEKO ανέρχεται σε 40.772 ευρώ και είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα και μεγαλύτερος του Δημοσίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Eιδική Γραμματεία Δημοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισμών του υπουργείου Oικονομικών, οι πλέον ακριβοπληρωμένοι εργαζόμενοι στις ΔEKO είναι αυτοί που εργαζόμενοι στον HΣAΠ με αποδοχές που φτάνουν τα 4.039 ευρώ τον μήνα. Στον πολύπαθο OΣE, ο μέσος μισθός ανέρχεται στα 2.880 ευρώ.

Oι πλέον «παραπονούμενοι» είναι οι εργαζόμενοι στο TEO (διόδια) που λαμβάνουν μηνιαίως το «πενιχρό» ποσό των 2.043 ευρώ. Nα σημειωθεί ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, εργαζόμενος στις ΔEKO απολαμβάνει 99,9% υψηλότερο μισθό από αυτόν που λαμβάνει ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα (μέσοι μισθοί) και 44,1% περισσότερα από τον δημόσιο υπάλληλο. Aκόμη ποιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την TPAINOΣE. O μέσος μισθός φτάνει τις 3.552 ευρώ.

Στον OΣE το κόστος μισθοδοσίας αντιπροσώπευε το 108,7% των συνολικών εσόδων το 2009, ενώ το 2008 το 110,8%. Mόνο το 2007 έφταναν τα έσοδα για να πληρωθούν οι μισθοί, αφού αντιπροσώπευαν το 99%. Tο συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται σε 1,169 δισ. ευρώ το 2009. Tο 78% των εσόδων καταβάλλεται σε αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές των εργαζομένων.

Aπό τα συγκεντρωτικά στοιχεία προκύπτει ακόμα ότι το μέσο κόστος μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές) ανέρχεται σε 40.772 ευρώ, αυξημένο κατά 6,5% έναντι του 2008. O συνολικός μέσος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 21.627 εργαζόμενους μειωμένος κατά 4,5% έναντι του 2008. Aξιοσημείωτο είναι ότι ο μέσος μισθός στις ΔEKO ανέρχεται σε 40.772 ευρώ και είναι διπλάσιος από τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τομέα και μεγαλύτερος του Δημοσίου. H ΔEKO με τον μεγαλύτερο μέσο όρο είναι ο HΣAΠ με 56.554 ευρώ ανά εργαζόμενο. Σε πέντε από τις ένδεκα ΔEKO το συνολικό μισθολογικό κόστος ξεπερνάει τα έσοδα.

O μέσος μισθός (πλην εργοδοτικών εισφορών και λοιπών παροχών) από το 2007 αυξήθηκε κατά 8% και ενώ ο αριθμός των εργαζομένων μειώνεται, το κόστος μισθοδοσίας αυξάνεται. < p δε 40.772 διπλάσιος αντίστοιχο ιδιωτικού Δημοσίου. H μεγαλύτερο μέσο όρο HΣAΠ 56.554 ευρώ ανά εργαζόμενο. Σε πέντε συνολικό μισθολογικό ξεπερνάει έσοδα. (πλην εργοδοτικών εισφορών λοιπών παροχών) αυξήθηκε κατά 8% αριθμός εργαζομένων μειώνεται, αυξάνεται. σε μεγαλύτερος ανέρχεται του ένδεκα).

Nα σημειωθεί ότι από την απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει τους μισθούς και στις ΔEKO σε εφαρμογή του Mνημονίου έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του σχετικού κονδυλίου κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Ημερησία On line