Τις εμπειρίες των LGBT+ ατόμων στον εργασιακό χώρο, μελετά η έκθεση Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @Work, με δείγμα 5.474 LGBT+ εργαζόμενους από 13 χώρες, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, βάσει της έρευνας, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ψάχνει ενεργά νέα θέση εργασίας, αναζητώντας έναν πιο συμπεριληπτικό για τα LGBT+ άτομα εργοδότη, ενώ το 69% αναφέρει τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού ως το κυριότερο κριτήριο και ακολουθούν η ευκαιρία συμμετοχής σε πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη (64%), η εσωτερική (63%) και εξωτερική (56%) δέσμευση του οργανισμού για την συμπερίληψη των LGBT+ και η ύπαρξη ηγετών που είναι ανοιχτοί για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό τους στην εργασία τους (53%). Ταυτόχρονα, οι ερωτηθέντες της Gen Z και των millennials είναι πολύ πιο πιθανό να δώσουν έμφαση στη διαφορετικότητα και στη συμπερίληψη σε σχέση με την Gen X, όταν αναζητούν νέο εργοδότη. Έτσι, μόνο το 43% της Gen X δήλωσε ότι αναζήτησε ενεργά πληροφορίες για τη δέσμευση ενός οργανισμού όσον αφορά τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη πριν υποβάλει αίτηση για την τρέχουσα θέση εργασίας του, όταν τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64% για τους millennials και 72% για την Gen Z.

Μόνο το 37% αισθάνεται άνετα να μιλήσει με τους άμεσους διευθυντές του
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα, οι έξι στους δέκα πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό στην εργασία τους, ενώ το 75% δήλωσε το ίδιο για την ταυτότητα του φύλου του. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς αισθάνονται άνετα να γνωστοποιούν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό σε όλους τους συναδέλφους τους και ένα άλλο τρίτο εξηγεί ότι αισθάνεται άνετα μόνο με επιλεγμένους συναδέλφους, ενώ μόλις το 37% αισθάνεται άνετα να μιλήσει για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου του με τους άμεσους διευθυντές του. Ως προς τις αιτίες που παρατηρείται το εν λόγω φαινόμενο, η πιο συνηθισμένη είναι η ανησυχία για διαφορετική μεταχείριση και ακολουθούν, κατά περίπτωση, η προτίμηση να μην συζητούν την ιδιωτική τους ζωή στην εργασία και οι ανησυχίες για την προσωπική ασφάλεια. Επιπλέον, η άνεση της έκφρασης αυξάνεται ανάλογα με τη θέση και το υποστηρικτικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, το 51% όσων κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις νιώθει άνετα να εκφράζεται για τα παραπάνω στην εργασία του, σε αντίθεση με το 37% των χαμηλόβαθμων εργαζομένων. Εντούτοις, ανεξαρτήτως θέσης, οι υποστηρικτικοί συνάδελφοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να αισθάνεται άνετα να εκδηλωθεί στον χώρο εργασίας, όπως και η ύπαρξη LGBT+ προτύπων στην εργασία.

Το 42% έχει βιώσει αποκλίνουσες συμπεριφορές στην εργασία του
Τέλος, το 42% υποστηρίζει ότι έχει βιώσει αποκλίνουσες συμπεριφορές στην εργασία του, με ένα 37% να τονίζει ότι υποψιάζεται έντονα πως το γεγονός αυτό ήταν αποτέλεσμα του σεξουαλικού του προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου του, ενώ το 43% δεν ανέφερε την εμπειρία του στον εργοδότη του. Αυτό συνέβη είτε γιατί πίστευαν ότι η αναφορά τους δεν θα λαμβανόταν σοβαρά υπόψη, είτε γιατί ανησυχούσαν ότι η αναφορά θα έκανε την κατάσταση χειρότερη, είτε επειδή δεν υπήρχε εμπιστοσύνη ότι θα λαμβάνονταν μέτρα.