Η Deloitte Academy, συνεχίζει να προσφέρει ανοιχτά – διεπιχειρησιακά σεμινάρια ως προς τα φλέγοντα θέματα αυτής της περιόδου.

Ανακοινώνει το πρόγραμμά της για το μήνα Μάιο:

• Εργασίες Τέλους Χρήσης, 3, 4 ,17 &18 Μαΐου 2012
• Κοστολόγηση για μη ειδικούς, 8 & 9 Μαΐου 2012
• The Financial Reporting Cycle, 22, 23 & 24 Μαΐου 2012
• «As One» Leadership Methodology, 25 & 30 Μαΐου 2012.

Πληροφορίες: www.deloitte.gr.