Η Deloitte Academy, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισε ο πρώτος κύκλος ανοιχτών σεμιναρίων που πραγματοποίησε, ανακοινώνει το πρόγραμμά της για το τρίμηνο Φεβρουαρίου – Απριλίου 2012.

Τα σεμινάρια της Deloitte Academy υλοποιούνται από στελέχη που διαθέτουν μακρά συμβουλευτική εμπειρία στο αντικείμενό τους και από καταξιωμένους εξωτερικούς εισηγητές.

Για το τρίμηνο Φεβρουαρίου – Απριλίου 2012, η ατζέντα της Deloitte Academy περιλαμβάνει τα εξής εκπαιδευτικά σεμινάρια:
– Presenting with Impact, 13-14 Φεβρουαρίου 2012
– Κόστη & Αμοιβές Προσωπικού, 15-17 Φεβρουαρίου 2012
– Εργασίες Τέλους Χρήσης, 22,23,28 &29 Φεβρουαρίου 2012
– Coaching for Improved Work Performance, 6 Μαρτίου 2012
– SOLVENCY II, 19-20 Μαρτίου 2012
– Οικονομικά για μη Οικονομικούς, 26-29 Μαρτίου 2012
– Best Practices of Financial Modeling, 2-3 Απριλίου 2012.

Πληροφορίες: www.deloitte.gr.