Η Deloitte ανακοίνωσε συνολικά έσοδα ύψους $50,2 δισεκατομμυρίων παγκοσμίως, για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου 2021, σημειώνοντας αύξηση 5,5%. Την ίδια στιγμή, το ανθρώπινο δυναμικό της αυξήθηκε κατά 3,2% ανά τον κόσμο, φθάνοντας τους 345.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021, η Deloitte σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην υποβολή εκθέσεων για περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης (ESG Reporting), την εκπαίδευση, την ισότητα στον τομέα της υγείας, την διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη, την ψυχική υγεία, και το περιβάλλον.

Η επένδυση κοινωνικού αντίκτυπου της Deloitte για το οικονομικό έτος 2021 ήταν $223 εκατομμύρια, ανεβάζοντας το σύνολο της επένδυσής της σε $1,15 δισεκατομμύρια στην πενταετία. Όπως αναφέρει η εταιρεία στη σχετική της ανακοίνωση, «θέλουμε οι άνθρωποί μας να αισθάνονται ότι γίνονται αποδεκτοί όπως είναι, να απασχολούνται στον οργανισμό μας και να έχουν τη δυνατότητα να προοδεύσουν, δέσμευση που αντικατοπτρίζεται στην παγκόσμια στρατηγική διαφορετικότητας και συμπερίληψης της Deloitte, ALL IN».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Βάση της στρατηγικής μας αποτελεί η έμφασή μας στον σεβασμό και την συμπερίληψη, η οποία εστιάζει σε όλες τις πτυχές της διαφορετικότητας. Πάνω στην βάση αυτή έχουν οικοδομηθεί τρεις πυλώνες – η προσπάθεια για την ισορροπία των φύλων, η ενίσχυση της συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ+ και η υποστήριξη της ψυχικής υγείας – οι οποίοι προωθούν όλες τις παρεμβάσεις και ενέργειές μας».