Από την 1η Ιουνίου 2019, οι Γ. Βάλβης, Χ. Βιδάκης, και Κ. Ρουμπής αναβαθμίστηκαν και εντάχθηκαν στη διοικητική ομάδα της Deloitte Ελλάδος, ως Consulting, Risk Advisory και Tax & Legal Partners αντίστοιχα.

Ο Γ. Βάλβης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Consulting Partner με εστίαση στην ομάδα Strategy, Analytics και M&A. Έχει διανύσει διαδρομή άνω των 10 ετών στη Deloitte σε θέματα Στρατηγικής, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Λειτουργικής Βελτίωσης, έχοντας εκτελέσει πληθώρα έργων σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ επικεντρώνεται στους Τομείς της Υγείας και των Καταναλωτικών Αγαθών.

Ο νέος Risk Advisory Partner της Deloitte Ελλάδος, Χ. Βιδάκης, εντάσσεται στη διοικητική ομάδα της εταιρείας, έχοντας πολυετή εμπειρία στον ευρύτερο χώρο της ασφάλειας, του ελέγχου και της επιστήμης της πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα κυβερνοασφάλειας και συμμόρφωσης.

Ο Κ. Ρουμπής, Tax & Legal Partner, εργάζεται στο φορολογικό τμήμα της Deloitte από τον Σεπτέμβριο του 2006, έχοντας εμπειρία σε σημαντικά έργα στον τομέα της Διεθνούς και Ελληνικής Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ο Κ. Ρουμπής είναι επίσης επικεφαλής του Deloitte Academy, προγράμματος σεμιναρίων και επιμόρφωσης για στελέχη επιχειρήσεων.