Υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και ηγέτες του πολιτικού χώρου εκφράζονται με αισιοδοξία για τον αντίκτυπο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, παρά τα σημάδια δυσπιστίας για την ετοιμότητα των οργανισμών αλλά και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις, όπως αναφέρει έρευνα της Deloitte με τίτλο «The Fourth Industrial Revolution is Here-Are You Ready?».

Σύμφωνα με την έρευνα, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί μια μίξη των φυσικών και ψηφιακών τεχνολογιών όπως η ανάλυση δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία IoT (Internet of Things). Η Deloitte διεξήγαγε έρευνα σε δείγμα 1600 υψηλόβαθμων στελεχών από 19 χώρες, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε επιλεκτικά συνεντεύξεις για να διερευνήσει την ετοιμότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και άλλων σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών της εκάστοτε αγοράς δραστηριοποίησής τους.

Τα ερωτήματα της έρευνας επικεντρώνονται σε 4 βασικές θεματικές ενότητες και τα αποτελέσματά της αναδεικνύουν πως ενώ τα στελέχη αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που θα επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, δεν γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργήσουν για να επωφεληθούν από αυτή. Αναφορικά με το «Ταλέντο & Ανθρώπινο Δυναμικό», τα στελέχη έχουν την αίσθηση πως διαθέτουν το απαιτούμενο ταλέντο για να μπορέσουν να πετύχουν μέσα στο κύμα αυτής της αλλαγής. Θεωρούν, ωστόσο, πως κάνουν προσπάθειες για να διαμορφώσουν το εργατικό τους δυναμικό, παρά το γεγονός πως η αξιολόγηση των ταλέντων βρίσκεται χαμηλά στη λίστα με τις προτεραιότητές τους κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

Χαρακτηριστικά, το 25% των ερωτηθέντων δηλώνει με σιγουριά πως  το εργατικό δυναμικό του διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη μετάβαση στο μέλλον. Παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον πως το 86% δηλώνει πως κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος. Ωστόσο, οι απαντήσεις δείχνουν ότι τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού παραμένουν σε χαμηλή προτεραιότητα, εκτός από το ζήτημα της αύξησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων.