Η Deloitte δημοσιεύει, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την αναφορά με τίτλο«Human Capital Trends 2012». Η ετήσια έκθεση της Deloitte εξετάζει τις οκτώ σημαντικότερες τάσεις που αναμένεται να αναδιαμορφώσουν τόσο τα τμήματα HR εντός της επιχείρησης όσο και τον κλάδο του HR γενικότερα κατά τους επόμενους 18-24 μήνες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με την αναφορά, οι τεχνολογίες όπως το cloud computing, τα κοινωνικά δίκτυα, οι κινητές ηλεκτρονικές συσκευές και οι μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού (analytics) – μπορούν να βοηθήσουν πολλές εταιρείες στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους και στη βελτίωση της απόδοσης κατά το 2012.

Συγκεκριμένα οι οκτώ τάσεις σύμφωνα με την αναφορά της Deloitte είναι οι εξής:

  • Κοινωνικά δίκτυα και κινητές συσκευές στους χώρους εργασίας: Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων, ώστε να δημιουργήσει κοινότητες, τα μέλη των οποίων θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και γνώσεις και να παρέχει στους εργαζόμενους άμεση αλλά ανεπίσημη επικοινωνία. Επιπλέον, οι κινητές ηλεκτρονικές συσκευές δίνουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτή τη γνώση από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.
  • Cloud computing: Η τεχνολογία του cloud computing μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με το cloud computing τα δεδομένα και μεγάλο μέρος του λογισμικού της επιχείρησης βρίσκονται εκτός του οργανισμού και η πρόσβαση σε αυτά γίνεται μέσω διαδικτύου. Αυτό έχει θεμελιώδη αντίκτυπο σε διάφορους τομείς της επιχείρησης, μεταβάλλοντας τη φύση της δουλειάς και επιταχύνοντας το ρυθμό της αλλαγής στον οργανισμό.
  • Εργαλεία και τεχνικές για τον προγραμματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού (analytics): Πολλές εταιρείες πρωτοστατούν χρησιμοποιώντας αναφορές και αναλύσεις εργατικού δυναμικού (workforce reporting and analytics) προκειμένου να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού τους. Με την αξιοποίηση των τελευταίων αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών, επιτυγχάνεται βελτίωση του τρόπου προσέλκυσης, διακράτησης και επιβράβευσης των εργαζομένων, σωστός προγραμματισμός του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων αλλά και πιο εποικοδομητική διαχείριση των κινδύνων.
  • Το 2012 η ανάπτυξη καθίσταται προτεραιότητα: Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποτελεί, σε διεθνές επίπεδο, προτεραιότητα για τους CEO το 2012. Αντίστοιχα, το HR ενισχύει τις δυνατότητές του σε τρεις βασικούς τομείς: τις αναδυόμενες αγορές, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές και την καινοτομία.
  • Επιχείρηση παγκοσμιοποίηση: Πολλές επιχειρήσεις στρέφονται στη δημιουργία λειτουργικών μοντέλων που θα εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο με τη χώρα-έδρα της εταιρείας να αποτελεί πλέον απλώς μία από τις πολλές αγορές. Αυτή η μεταβολή σχετίζεται σημαντικά με το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων και το HR έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει.
  • Στην κορυφή με διαδικασίες fast track: Το HR καλείται να δημιουργήσει την επόμενη γενιά ηγετών που θα καθοδηγήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη. Αφού αποσαφηνίσει τι πραγματικά σημαίνουν για την εταιρεία οι έννοιες «υψηλές δυνατότητες» και «υψηλή απόδοση», θα πρέπει να αρχίσει να επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο κινήσεων, βασισμένων σε δεδομένα, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη των πολλά υποσχόμενων ταλέντων της εταιρείας τους.
  • Οι άνθρωποι σχετίζονται με τον επιχειρηματικό κίνδυνο: Ο ρόλος του HR στη διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου επεκτείνεται. Προκειμένου να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση του αβέβαιου περιβάλλοντος, πολλές μεγάλες εταιρείες ενισχύουν το ρόλο που διαδραματίζουν οι επικεφαλής του HR στη διαχείριση των κινδύνων εντός της επιχείρησης. Εξάλλου, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι οι άνθρωποι είναι ο πυρήνας κάθε μεγάλου ρίσκου- εάν όχι ως αιτία τουλάχιστον ως κομμάτι της λύσης.
  • Εξασφαλίζοντας αποτελεσματικές πωλήσεις: Σε ένα πολυ-καναλικό περιβάλλον πωλήσεων αναδύεται η ανάγκη ενός νέου τύπου ομάδας πωλήσεων, η οποία θα εκπαιδευτεί ώστε να λειτουργεί σε αυτόν τον νέο τύπο περιβάλλοντος.

Αναζητήστε το πλήρες κείμενο της μελέτης στο www.deloitte.com.