Η Deloitte γιόρτασε την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (8 Μαρτίου), δημοσιεύοντας μια αποκαλυπτική αναφορά σχετικά με τις γυναίκες εργαζόμενες και καταναλώτριες με τίτλο: «The Gender Dividend: Making the Business Case for Investing in Women».

Παράλληλα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Διακράτησης Γυναικών της Deloitte (Global Retention of Women-GROW), οργάνωσε -όπως κάθε χρόνο- ένα ωριαίο διαδικτυακό πάνελ με συμμετέχουσες γυναίκες-ηγέτες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία πάνω στο θέμα της στρατηγικής επένδυσης επιχειρήσεων και κρατών στις γυναίκες.

Οι κυβερνήσεις- που σε ολόκληρο τον κόσμο συζητούν για τις πολιτικές, τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις πρακτικές που θα ενθαρρύνουν την οικονομική ανάπτυξη κατά το 2011- θα επωφελούνταν περισσότερο εάν εστίαζαν στο ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην οικονομία, παρά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και κλάδους της οικονομίας, συστήνει η μελέτη της Deloitte. Ιδιωτικός και δημόσιος τομέας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η επένδυση στις γυναίκες τόσο ως εργαζόμενες όσο και ως καταναλώτριες θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς, υποστηρίζει η αναφορά.

Εξάλλου, όσο περισσότερες γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας τόσο αυξάνεται το κατά κεφαλήν εισόδημα, πράγμα θετικό για την οικονομική ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι αρκετές χώρες έχουν περάσει νόμους που προωθούν την ίση μεταχείριση των φύλων στην εργασία, η νομοθεσία από μόνη της δεν επαρκεί να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση και εξέλιξη των γυναικών στους χώρους εργασίας.

Έτσι, ακόμα και σε αναπτυγμένα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, ένα μεγάλο ποσοστό «ταλέντων» δεν αξιοποιούνται. Στην Ευρώπη, οι γυναίκες αποτελούν το 45% του εργατικού δυναμικού και περισσότερο από το 50% των αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Προς το παρόν, όμως, μόνο το 11% των στελεχών επιχειρήσεων είναι γυναίκες, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει μόλις το 20% λίγο μετά το 2035.

Παράλληλα, οι γυναίκες στην Ευρώπη έχουν λάβει το 45% του συνόλου των διδακτορικών διπλωμάτων αλλά μόλις το 18% των υψηλόβαθμων ερευνητών είναι γυναίκες. Επιπλέον, περισσότερες μορφωμένες γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες αναγκάζονται να μεταναστεύσουν από τις χώρες καταγωγής τους, προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα ισορροπίας μεταξύ των 2 φύλων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πλήρες κείμενο της μελέτης επισκεφτείτε το www.deloitte.gr.