Η Kennedy Consulting Research & Advisory, εταιρεία ερευνών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανέδειξε την Deloitte ως την κορυφαία εταιρεία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης ταλέντου, ανάμεσα σε 20 εταιρείες, στην έρευνα που εκπόνησε με τίτλο "Talent management consulting marketplace 2009-2012".

Στην έρευνα της Kennedy, η Deloitte κατετάγη στην κορυφή, έχοντας κατακτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με βάση τα έσοδα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης ταλέντου, ενώ αξιολογήθηκε με τον υψηλότερο βαθμό και για το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει. Στην έρευνα αναγνωρίζεται και το καινοτόμο και ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που διαθέτει η εταιρεία.