Αλλαγές στη θέση του CEO σημειώθηκαν στο 14% των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποίησε η Deloitte σε συνεργασία με την Hellastat, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις στις μετακινήσεις των CEO στη χώρα μας.

Στην «1η Ετήσια Μελέτη για τη Διαδοχή των Ελλήνων CEO» αναφέρεται πως το ανωτέρω ποσοστό, το οποίο συνάδει απολύτως με τα παγκόσμια ποσοστά, τόσο στις μεγαλύτερες όσο και στις μικρότερες εταιρείες εντοπίζεται η τάση για διασφάλιση σταθερότητας στο Δ.Σ. διατηρώντας τις διοικήσεις τους τουλάχιστον κατά τις περιόδους ύφεσης. Η τάση όσον αφορά στην ηλικία των CEO είναι «να μικραίνουν», αφού ο μέσος όρος ηλικίας των CEO είναι τα 58 έτη, αλλά μέση ηλικία των νέων CEO είναι τα 49 έτη.

Ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης είναι ότι από τους 200 οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο το 2,5% διαθέτει γυναίκα CEO και όταν αυτό παρατηρείται κυρίως σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Από την έρευνα προκύπτει επίσης πως οι νέοι CEO διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο συγκριτικά με τους προκατόχους τους, με το 82% των νέων CEO να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο. Στις περισσότερες εταιρείες όπου παρατηρήθηκε αλλαγή στους CEO, οι αντικαταστάτες τους προήλθαν από την ίδια εταιρεία και συχνά από εταιρείες του ιδίου ομίλου, στο εξωτερικό.