Στην παροχή προγράμματος δια βίου μάθησης στις νέες τεχνολογίες προχωρά η Deloitte, μέσω του Deloitte Alexander Competence Center στη Θεσσαλονίκη και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα έχει θεματολογία «Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού Υπολογιστικής Νέφους» (Agile Methodologies of Cloud Software Engineering) και αφορά νέους αποφοίτους τεχνολογικών και θετικών σχολών, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται τόσο από στελέχη της Deloitte, όσο και από διδάσκοντες του πανεπιστημίου, ενώ παρέχεται και πιστοποίηση για την παρακολούθησή του.

Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να παρέχει τεχνογνωσία στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, που αξιοποιούνται από εταιρείες στον τομέα της Πληροφορικής και στις σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές για τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχο και εγκατάσταση συστημάτων λογισμικού της τεχνολογίας cloud, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε θέσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής από το Deloitte Alexander Competence Center. Σημειώνεται ότι το, δίμηνης διάρκειας, πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, ενώ οι εγγραφές παραμένουν ανοιχτές έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.