Στην πραγματοποίηση δράσεων για την υποστήριξη των γυναικών, οι οποίες απαρτίζουν το 43% των εργαζομένων της, πραγματοποιεί η Deloitte Ελλάδος, κάτω απ’ τον πυλώνα «EmPowerful Women by Deloitte».

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει αναπτύξει το πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης «Shatter the Glass Ceiling», με σκοπό την ενίσχυση των γυναικών για την ανέλιξή τους σε θέσεις ηγεσίας, καθώς και την εσωτερική ομάδα SHE.Leads, με στόχο την παροχή ενός υποστηρικτικού δικτύου σε αυτή την πορεία. Παράλληλα, ενισχύει τις γυναίκες για να κατακτήσουν τον τομέα του STEM, τόσο εσωτερικά μέσω της ομάδας Her.NET, όσο και εξωτερικά μέσω του προγράμματος «HerInTech Acellerator» και του ετήσιου «Her Way Forward: Upskilling and Reskilling Event».

Επιπρόσθετα, η εταιρεία παρέχει ευέλικτα ωράρια εργασίας, υποστηρίζοντας έτσι την εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής των μητέρων αλλά και των γονέων γενικότερα. Τέλος, έχοντας την ψυχική υγεία στην κορυφή των αξιών της, όλοι οι εργαζόμενοί της Deloitte έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ανώνυμα την 24ωρη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. «Μέσα από την ενδυνάμωση και υποστήριξη των γυναικών, δημιουργούμε ένα πιο συμπεριληπτικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο όλα τα φύλα έχουν ίσες ευκαιρίες και μπορούν να φέρουν τον καλύτερο τους εαυτό», αναφέρει η Ανάλια Κόκκορη, Audit Partner και People & Purpose Leader της Deloitte Ελλάδoς.