Η Deloitte δημοσίευσε μια νέα παγκόσμια έρευνα με τίτλο «Talent 2020: Εξετάζοντας το παράδοξο των ταλέντων (talents) από τη σκοπιά των εργαζομένων». Πρόκειται για την πιο πρόσφατη έκδοση της σειράς ερευνών Talent 2020 που διεξάγει η ίδια σε συνεργασία με την Forbes Insight για τις αλλαγές στις προτεραιότητες των ταλέντων όλων των κλάδων.

Σύμφωνα με την έρευνα, αν και η υψηλή ανεργία εξακολουθεί να υφίσταται και η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη χαρακτηρίζεται από ανισότητα και ανάσχεση, το «τσουνάμι βιογραφικών» φαίνεται να έχει μειωθεί σε ένα απλό «κύμα βιογραφικών». Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις στους πέντε (80%) εργαζόμενους που ρωτήθηκαν δηλώνουν ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται για την επόμενη χρονιά (παρόλο που σημαντικό ποσοστό δηλώνει μη ικανοποιημένο με την εργασία του)- μια σημαντική διαφορά από το 2011, όταν σχεδόν δύο στους τρεις εργαζόμενους (65%) απάντησαν στην ίδια ερώτηση ότι σχεδίαζαν την έξοδο τους από αυτούς.

Η βασική αιτία για την αλλαγή αυτή είναι η έντονη δυσκολία που υπάρχει στην αγορά εύρεσης εργασίας που καθιστά πλέον σαφές ότι υπάρχει μία αντίστροφη σχέση μεταξύ του επιπέδου της ανεργίας και της τάσης των εργαζομένων για μετακίνηση. Ωστόσο, η έκθεση προειδοποιεί ότι οι πιο κρίσιμοι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων είναι εκείνοι με τις περισσότερες ευκαιρίες για μετακίνηση.

Με βάση τα αποτελέσματα οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάσουν σε 3 περιοχές προκειμένου να διατηρήσουν τα ταλέντα τους:
α. ουσιώδη καθήκοντα και ευθύνες καθώς οι εργαζόμενοι εκτιμούν περισσότερο τη δουλειά τους όταν νιώθουν ότι αξιοποιούνται τα προσόντα και οι δεξιότητές τους, διαφορετικά επιλέγουν να αποχωρήσουν,
β. στις επικίνδυνες εργασιακές ομάδες που αποτελούν τις ομάδες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο μετακίνησης είναι οι ομάδες των νέων εργαζομένων (κάτω από 2 χρόνια στην ίδια δουλειά) καθώς και οι υπάλληλοι της Χιλιετίας (άτομα ηλικίας 31 και κάτω),
γ. εμπιστοσύνη στην ηγεσία καθώς έχει διαπιστωθεί ότι όταν οι εργαζόμενοι λαμβάνουν από τη διοίκηση ξεκάθαρα μηνύματα σχετικά με τη στρατηγική της επιχείρησης και έχουν εμπιστοσύνη πως η διοίκηση της επιχείρησης θα υλοποιήσει τη στρατηγική της, τότε η τάση για μετακίνηση κινείται σε χαμηλά επίπεδα.