Tις συνθήκες που διαμορφώνουν τον εργασιακό χώρο και τις κοινωνικές εμπειρίες των γενεών Gen Z και Millennials παγκοσμίως, μελετά η έρευνα «2024 Gen Z και Millennial» της Deloitte, η οποία διανύει το 13ο έτος της και εκπονήθηκε με σχεδόν 23.000 συμμετέχοντες από 44 χώρες (300 εξ’ αυτών από την Ελλάδα). Σύμφωνα με αυτήν, για τρίτη συνεχή χρονιά, το κόστος ζωής αποτελεί την κύρια ανησυχία της Gen Z και των millennials. Ειδικά για την Ελλάδα, οι Gen Zs κατά 40%, αλλά και οι millennials κατά 48%, κατατάσσουν το κόστος διαβίωσης στην πρώτη θέση των ανησυχιών τους.

Την ίδια στιγμή, το 56% των Gen Zs και το 55% των millennials παγκοσμίως, ζουν μήνα με τον μήνα, ενώ περίπου τρεις στους δέκα δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς. Ωστόσο, λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο της Gen Ζ και των millennials πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση στις χώρες τους θα βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος, με το 48% των Gen Zs και το 40% των millennials να αναμένουν ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί κατά το επόμενο έτος. Επιπρόσθετα, η εν λόγω έρευνα έδειξε ότι ο σκοπός είναι το «κλειδί» για την ικανοποίηση και την ευημερία στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με το 86% των Gen Zs και το 89% των millennials, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι, ολοένα και περισσότερο, αυτές οι γενιές είναι πρόθυμες να απορρίψουν projects και εργοδότες βασιζόμενοι στην προσωπική τους ηθική ή τις πεποιθήσεις τους.

Το 50% των Gen Zs και το 43% των millennials, μάλιστα, δηλώνουν ότι το έχουν ήδη κάνει, ενώ το 44% των Gen Zs και το 40% των millennials δήλωσαν ότι έχουν απορρίψει εργοδότες, λόγω αρνητικής περιβαλλοντικής επίδρασης, μη συμπεριληπτικών πρακτικών, έλλειψης υποστήριξης για την ψυχική ευημερία κ.ά..

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι η κοινωνική πρόκληση στην οποία η Gen Z και οι millennials θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία και την απαραίτητη επιρροή για να πραγματοποιήσουν κάποια αλλαγή, εξού και περίπου οι μισοί Gen Zs (54% παγκοσμίως και 45% για την Ελλάδα) και millennials (48% παγκοσμίως και 41% για την Ελλάδα) δηλώνουν ότι ασκούν πίεση στους εργοδότες να αναλάβουν δράση για την κλιματική αλλαγή, τάση που αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Σημαντικός ο αντίκτυπος της GenAI στην εργασία
H έρευνα της Deloitte δείχνει ακόμα πως η Gen Z και οι Millennials πιστεύουν ότι η GenAI θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους πορεία και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Συγκεκριμένα, το 59% των Gen Zs και το 52% των millennials πιστεύουν ότι η επικράτηση της GenAI θα τους κάνει να αναζητήσουν ευκαιρίες εργασίας που είναι λιγότερο ευάλωτες στην αυτοματοποίηση, ενώ για τη χώρα μας, το 45% των Gen Zs και το 31% των millennials θεωρούν ότι η GenAI θα βελτιώσει κάπως ή αρκετά το πώς εργάζονται μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα είναι το κορυφαίο συναίσθημα που δηλώνουν ότι νιώθουν αυτές οι γενιές, με τις γυναίκες να εκφράζουν μεγαλύτερη αβεβαιότητα, ενώ η έλλειψη εξοικείωσης μπορεί να επιτείνει τα συναισθήματα αβεβαιότητας. Εντούτοις, οι Gen Zs και οι millennials που χρησιμοποιούν την GenAI στην εργασία τους συνεχώς ή πολύ συχνά, είναι πιο πιθανό να αισθάνονται εμπιστοσύνη και ενθουσιασμό, παρά αβεβαιότητα. Παρόλα αυτά, οι συχνοί χρήστες είναι ακόμα πιο πιθανό να έχουν ορισμένες συγκεκριμένες ανησυχίες, όπως η πεποίθηση ότι η αυτοματοποίηση με βάση την GenAI θα καταργήσει θέσεις εργασίας και θα δυσκολέψει την είσοδο των νέων στο εργατικό δυναμικό. Συνεπώς, και οι δύο γενιές επικεντρώνονται στην επανεκπαίδευση και την κατάρτιση, αν και μόνο το 51% των Gen Zs και το 45% των millennials αναφέρουν ότι ο εργοδότης τους, τούς εκπαιδεύει επαρκώς σχετικά με τις δυνατότητες, τα οφέλη και την αξία της GenAI.

Work-life Balance και ψυχική υγεία στο επίκεντρο
Επιπροσθέτως, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής παραμένει η βασική προτεραιότητα κατά την επιλογή εργοδότη. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων που νιώθουν τακτικά άγχος ή στρες δηλώνει ότι η δουλειά του και το work-life balance συμβάλλει πολύ στα επίπεδα άγχους του, με σημαντική αιτία τις πολλές ώρες εργασίας (51% και των δύο γενεών) και την έλλειψη ελέγχου για τον τρόπο ή τον τόπο εργασίας τους (44%). Παράλληλα, τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι οι εργοδότες τους εφάρμοσαν πρόσφατα εντολή επιστροφής στο γραφείο, με ορισμένους να αναφέρουν οφέλη, ενώ άλλοι βιώνουν αυξημένο άγχος και μειωμένη παραγωγικότητα. Την ίδια στιγμή, τα επίπεδα άγχους και η ψυχική υγεία εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας, αν και φέτος υπάρχουν κάποια σημάδια βελτίωσης, με κυριότερο παράγοντα άγχους τα οικονομικά. Τέλος, σχεδόν τρεις στους δέκα Gen Zs και millennials ανησυχούν ότι ο προϊστάμενός τους θα έκανε διάκριση εις βάρος τους αν ανέφεραν το άγχος ή άλλες ανησυχίες για την ψυχική υγεία, και περίπου τρεις στους δέκα δεν πιστεύουν ότι τα ανώτατα στελέχη δίνουν προτεραιότητα στην ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο, ενώ τα ποσοστά αυτά είναι πιο αυξημένα για την Ελλάδα (37% έναντι 26% παγκοσμίως για τους Gen Zs και 53% έναντι 32% για τους millennials).