Σε συνέχεια μιας σειράς εκπαιδεύσεων και Bootcamp που διοργανώνει, η Deloitte θα πραγματοποιήσει τον Απρίλιο στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη το δεύτερο SAP School για φοιτητές πληροφορικής και νέους προγραμματιστές.

Στο πλαίσιο του δεύτερου Deloitte SAP School, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από πραγματικά παραδείγματα και hands on practice, να συνδυάσουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, ώστε να μελετήσουν βασικά στοιχεία ενός συστήματος SAP ERP, καθώς και άλλων συστημάτων CRM, SRM, BI κ.ά. Όλα αυτά, με τη συνεχή υποστήριξη των έμπειρων στελεχών της Deloitte Ελλάδας και Ιταλίας. Το δεύτερο SAP School της Deloitte απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους σχολών πληροφορικής, αλλά και νέους προγραμματιστές οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και σχεσιακών βάσεων δεδομένων.