Η Deloitte Ελλάδας ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της λειτουργίας του Deloitte Alexander Competence Center, του νέου Πρότυπου Κέντρου Τεχνογνωσίας της εταιρείας στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης με την παρουσία εκπροσώπων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, καθώς και θεσμικών φορέων της Β. Ελλάδας.

Με τη δημιουργία του Deloitte Alexander Competence Center (DACC), ενός κόμβου τεχνογνωσίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας, η Deloitte επιβεβαιώνει έμπρακτα την επιλογή της να επενδύσει και να αξιοποιήσει τις δεξιότητες και τις προοπτικές νέων ταλέντων στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της νέας γενιάς συμβούλων για την εταιρεία. Για τις ανάγκες του DACC, η Deloitte έχει ήδη προσλάβει 40 νέους επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων στους τομείς των συμβουλευτικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών, φορολογικών, ελεγκτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού κινδύνου και, οι οποίοι εργάζονται ήδη πάνω στην υλοποίηση σημαντικών διεθνών και εγχώριων έργων.

Η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται, με στόχο να προσληφθούν το λιγότερο 30 άτομα επιπλέον ως το τέλος του έτους και συνολικά ως το 2020 ο αριθμός του έμψυχου δυναμικού του κέντρου να έχει φτάσει τα 200 άτομα. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία στοχεύει στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της, με τους νέους συμβούλους που στελεχώνουν το DACC να παρακολουθούν ειδικά διαμορφωμένα σεμινάρια με κορυφαίους εισηγητές σε διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας παράλληλα σε διοργανώσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων εντός και εκτός Ελλάδας. Τέλος, για την στελέχωση του DACC η Deloitte συνεργάζεται με τα κορυφαία τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης.