Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Deloitte συμφώνησαν στη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα, την οποία και επικύρωσαν με την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας. Μέσω της από κοινού ανάληψης πρωτοβουλιών και την υλοποίηση ποικίλων δράσεων που περιλαμβάνει το μνημόνιο, αναμένεται κατά την περίοδο 2024 – 2029 να αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, με πολλαπλασιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του μνημονίου θα εξεταστούν δράσεις όπως η συνδιοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, που αποβλέπουν στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, πληροφορικής και προγραμματισμού, η υποστήριξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου στην πληροφορική καθώς και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης, εφαρμοσμένης έρευνας και εργασιακής απασχόλησης των φοιτητών. Παράλληλα, προβλέπεται η συνεργασία σε ερευνητικά έργα και προγράμματα καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων προς όφελος της τοπικής αγοράς εργασίας.

Δράσεις για την επαγγελματική απασχόληση και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού
Μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης ανέφερε: «Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ακολουθεί στοχευμένες στρατηγικές εξωστρέφειας και δικτύωσης με επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουμε ισχυρές προοπτικές απορρόφησης των φοιτητών μας στην αγορά εργασίας. Η αμοιβαία επωφελής συνεργασία με την Deloitte προωθεί προγράμματα εκπαίδευσης και δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των φοιτητών και των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας που ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στη μετα-λιγνίτη εποχή και στον ψηφιακό μετασχηματισμό».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Καφάτος, Partner της Deloitte και Πρόεδρος του Deloitte Competence Center, σχολίασε «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής δέσμευσης της Deloitte για τη συνεχή επένδυση και αξιοποίηση του ταλέντου όλης της χώρας μας. Έχουμε συζητήσει και δρομολογούμε διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο την επανακατάρτιση σε τεχνολογίες αιχμής και αναβάθμιση των δεξιοτήτων φοιτητών με βάση τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και δράσεις που αφορούν στην επαγγελματική απασχόληση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής».