Η ΔΕΛΤΑ δημοσίευσε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης, που υλοποιεί η ελληνική εταιρεία στους τομείς της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων, του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας, της οικονομίας, των εργαζόμενων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Βασική προτεραιότητα της ΔΕΛΤΑ αποτελεί η στήριξη της πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής. Από το 2012 υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, ενώ η συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συμβολαιακή Κτηνοτροφία στον τομέα του γάλακτος συνεχίστηκε και το 2017, εξασφαλίζοντας στους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους την απαιτούμενη ρευστότητα με ικανοποιητικούς όρους. Μάλιστα, το 2017, ξεκίνησε για πρώτη φορά ένα στοχευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων κτηνοτρόφων, που είναι στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας ή εργάζονται ήδη στις οικογενειακές φάρμες.