Την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τον 6ο κύκλο του Start Your Journey ανακοίνωσε η Demo. Πρόκειται για το Πρόγραμμα Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης της εταιρείας, το οποίο έχει στόχο να ενισχύσει νέους και νέες επιστήμονες έως 29 ετών στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα, ενώ εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας της εταιρείας.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους Πανεπιστημίων στις ειδικότητες Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών / Μηχανικών Αυτοματισμού που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν στον κλάδο του φαρμάκου και περιλαμβάνει 3 υποτροφίες με χρηματική ενίσχυση ποσού έως €2.000 και 3 θέσεις Πρακτικής Άσκησης ανά ειδικότητα (έμμισθη πρακτική).

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ενώ συνολικά μέσω του Start Your Journey, η Demo έχει στηρίξει έμπρακτα περισσότερους από 1.800 νέους επιστήμονες, ενώ το 61% των ασκούμενων συνέχισαν να εργάζονται στην εταιρεία, μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης, καλύπτοντας οργανική θέση.