Το 2020, η Βιομηχανία Φαρμάκων DEMO, επενδύει εκ νέου στο πρόγραμμα «Start your Journey», τον θεσμό Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης που εγκαινίασε πριν τρία χρόνια, στον οποίο νέοι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι σχολών σχετικών με τον φαρμακευτικό κλάδο, μπορούν να κάνουν αίτηση για εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, καθώς και για 6μηνη έμμισθη πρακτική άσκηση στην εταιρεία.

Ειδικότερα, στη τελική φάση του εν λόγω προγράμματος, οι αριστούχοι επιστήμονες διαφόρων κλάδων που προκρίνονται θα κληθούν για μία διαδικτυακή συνέντευξη και γνωριμία με στελέχη της επιχείρησης, προκειμένου να στηρίξουν την υποψηφιότητά τους, ενώ οι προσωπικές τους επιθυμίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τελική απόφαση, καθώς αυτό που προέχει είναι η εταιρεία να βοηθήσει κάθε νέο επιστήμονα με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα και με το πώς ο ίδιος οραματίζεται το μέλλον και τη σταδιοδρομία του.

Ως εκ τούτου, οι υποτροφίες δίνονται, κατά βάση, σε υποψηφίους που έχουν άμεσο ενδιαφέρον συνέχισης των σπουδών τους, ενώ οι πρακτικές σχεδιάζονται με τρόπο που να βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν εμπειρία σε τομείς που τους ενδιαφέρουν. Σημειώνεται, τέλος, ότι η υποβολή των αιτήσεων για το φετινό «Start Your Journey» πραγματοποιείται από την 1η Ιουλίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου.