Όταν τα στελέχη παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα δέσμευσης, επιδεικνύουν περισσότερο ενθουσιασμό και ενέργεια. Εμφανίζονται επίσης πιο παρακινημένοι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, κάτι που μεταφράζεται σε υψηλότερη απόδοση και δημιουργικότητα. Ποίος είναι ο ρόλος, ωστόσο, των προσωπικών χαρακτηριστικών σε αυτό και με ποίον τρόπο επηρεάζουν το engagement;

Δεσμευμένο και παρακινημένο ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που αναφέρουν οι περισσότερες επιχειρήσεις ως κάποιες από τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν την πολυπόθητη επιτυχία. Με ποιον τρόπο ωστόσο διαμορφώνουν εκείνο το εργασιακό περιβάλλον όπου το σημαντικότερο κεφάλαιό τους θα ανθίσει, και μαζί με αυτό θα δουν την παραγωγικότητά του να αυξάνεται κατακόρυφα καθώς και τις καινοτόμες ιδέες να διαδέχονται η μία την άλλη; Ή μήπως η δέσμευση και η παρακίνηση των στελεχών συσχετίζονται με την προσωπικότητά τους και κάπου εκεί σταματά η επιρροή των επιχειρησιακών πρακτικών;

Μέχρι σήμερα οι μελέτες και οι έρευνες που διεξάγονταν αναφορικά με το engagement και την παρακίνηση των ανθρώπων έθεταν στο επίκεντρο τις πρακτικές που μπορούσαν να υιοθετήσουν τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ως αποτέλεσμα εξωγενών παραγόντων. Εξηγούσαν πώς ένας εργαζόμενος μπορεί να παρουσιάζεται engaged στον προϊστάμενό του, στο εργασιακό του περιβάλλον και την κουλτούρα της εταιρείας καθώς και σε μία εργασία που παρουσιάζει ιδιαίτερο νόημα για τον ίδιο. Πρόσφατα ωστόσο, όπως παρουσιάστηκε σε άρθρο του Harvard Business Review, και σύμφωνα με τα ευρήματα μίας meta-analysis τέθηκε στο επίκεντρο η σύνδεση των προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου με τα επίπεδα δέσμευσης που μπορεί να παρουσιάσει σε έναν οργανισμό. Έτσι, σε ποσοστό 50% όπως αποκαλύφθηκε, μπορεί ένας οργανισμός να προβλέψει το επίπεδο δέσμευσης που θα παρουσιάσει κάποιος εργαζόμενος ανάλογα με την προσωπικότητά του. Η ευσυνειδησία, η εξωστρέφεια, το proactivity καθώς και η θετική στάση είναι μάλλον κάποια από τα χαρακτηριστικά που κατέληξαν ότι έχουν θετική συσχέτιση με τα επίπεδα δέσμευσης. Δηλαδή, τα στελέχη που παρουσιάζουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα engagement. Βέβαια, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη ανάλυση δεν έλαβε καθόλου υπόψη την επίδραση του περιβάλλοντος και των εξωτερικών παραγόντων. Παρόλα αυτά, όπως υποστηρίζεται, θα ακολουθήσουν περισσότερες σχετικές έρευνες σύνδεσης της προσωπικότητας με την «ικανότητα» δέσμευσης στο μέλλον, κάτι που μάλλον τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού ίσως κληθούν να λάβουν υπόψη τους.