Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας για το κόστος εργασίας στους «27» της ΕΕ (η Κροατία δεν ήταν πέρυσι μέλος) που δημοσίευσε η γερμανική εταιρεία στατιστικών μελετών Destatis, η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση της λίστας, πολύ χαμηλότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και βεβαίως από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Βρίσκεται συγκεκριμένα στη 14η θέση με ωριαίο κόστος εργασίας 15,50 ευρώ την ώρα στον τριτογενή τομέα και με 14,70 ευρώ στο δευτερογενή. Η χώρα μας βρίσκεται δηλαδή λίγο χαμηλότερα από την Ισπανία (στη 13η θέση με περίπου 21,60 ευρώ την ώρα μέσο όρο στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα) και λίγο υψηλότερα από την Σλοβενία (15η θέση) και την Κύπρο (16η θέση με 16,70 ευρώ την ώρα κόστος στον τομέα των υπηρεσιών και μόνο 13,40 ευρώ κόστος στον τομέα της βιομηχανίας). Να σημειωθεί εδώ ότι στις βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης το κόστος εργασίας στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας είναι υψηλότερο από το κόστος των υπηρεσιών. Το αντίθετο συμβαίνει σε χώρες με συγκριτικά διογκωμένο τον τομέα των υπηρεσιών, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος.

Στις τελευταίες θέσεις της λίστας με βάση το κόστος της εργασίας βρίσκονται η Βουλγαρία (τελευταία θέση) και η Ρουμανία (προ τελευταία). Λίγο  υψηλότερα βρίσκονται οι πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες της Βαλτικής. Επιπρόσθετα, η κατάταξη στην οποία η Ελλάδα ξεχωρίζει χωρίς καμία προσπάθεια από τις εταίρους της στην ΕΕ είναι η κατάταξη με τις αυξομειώσεις του κόστους εργασίας την χρονιά που πέρασε συγκριτικά με το 2011. Διότι είναι η μοναδική χώρα-μέλος στην οποία σημειώθηκε κάμψη του κόστους εργασίας (συγκεκριμένα κατά 6,8%). Οριακή αύξηση του κόστους κατεγράφη στην 15η στη λίστα Σλοβενία (0,6%), στην 7η στη λίστα Ολλανδία (0,7%), στη 17η στη λίστα Μάλτα (1%) και στη 13η σπανία (1,1%).