Η ηγεσία αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα που καθορίζει την επιτυχία μίας εταιρείας, ενώ σήμερα είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι πλέον η ηγεσία δεν μπορεί, και δεν πρέπει, να περιορίζεται στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Αν σε αυτό προσθέσουμε την έλλειψη αποτελεσματικής ηγεσίας που παρατηρείται, αλλά και τις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις που δημιουργεί η μεταβλητότητα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός που βιώνει το επιχειρείν, δεν αποτελεί καμία έκπληξη ότι η ανάπτυξη των απαραίτητων ηγετικών δεξιοτήτων βρίσκεται σήμερα ολοένα και υψηλότερα στις βασικές προτεραιότητες των σύγχρονων οργανισμών.

Η επιχειρηματική επιτυχία εξαρτάται από μία ισχυρή κουλτούρα, η οποία με τη σειρά της θα πρέπει να καλλιεργείται από μία ισχυρή και σπουδαία ηγεσία. Ίσως για αυτό οι περισσότεροι επαγγελματίες του HR υποστηρίζουν ότι η αναγνώριση και η ανάπτυξη ισχυρών ηγετών εντός της εταιρείας αποτελεί μία βασική προτεραιότητα. Όπως δείχνει η μελέτη της Deloitte «Global Human Capital Trends», που δημοσιεύτηκε το 2016, το 89% των εταιρειών δηλώνει ότι η έλλειψη αποτελεσματικής ηγεσίας αποτελεί μία διαρκώς κλιμακούμενη ανησυχία. Το αποτέλεσμα είναι οι εταιρείες να δαπανούν δισεκατομμύρια σε προγράμματα ηγεσίας και ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά, διαπιστώνεται ότι αυτές οι επενδύσεις δεν αποδίδουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, αφού το 40% των εταιρειών υποστηρίζει ότι αυτά τα προγράμματα παρέχουν μικρή αξία, ενώ καμία αξία δεν διαπιστώνει το 24%.

Η πρακτική εμπειρία φαίνεται να συμφωνεί επίσης με τα ευρήματα των ερευνών. Οποιοσδήποτε έχει εργαστεί σε μία εταιρεία είναι λίγο πολύ εξοικειωμένος με τα leadership training προγράμματα. Οι περισσότεροι έχουν μία σχετική εμπειρία με κάποιο πρόγραμμα ή σεμινάριο όπου, για μία ή και περισσότερες μέρες, κάποιος ειδικός σε θέματα ηγεσίας κάνει μία παρουσίαση ή ακόμα τρέχει κάποιες ασκήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις ηγετικές ικανότητες. Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα, συνεχίζουν με την εργασία τους και, ως επί το πλείστον, ξεχνούν κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν μάθει. Σε αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρη το γεγονός ότι παρά τις σχετικές επενδύσεις και την αυξανόμενη γνώση που αναπτύσσουν οι ειδικοί σε θέματα ηγεσίας, οι ηγέτες φαίνεται να αποτυγχάνουν και οι εταιρείες να παρατηρούν έλλειψη ηγετικού ταλέντου και ικανοτήτων. Σύμφωνα με τη μελέτη «Executive Integration: Equipping Transitioning Leaders for Success», που διεξήχθη από το Center for Creative Leadership, ένα ποσοστό μεταξύ 38% και 50% των στελεχών σε ηγετικές θέσεις δεν διαρκεί περισσότερο από 18 μήνες στους σχετικούς ρόλους. Από την άλλη, η εταιρεία επιχειρηματικών ερευνών McKinsey εκτιμά ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι εταιρείες δαπανούν σχεδόν 14 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη ηγεσίας.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί σε αυτό το σημείο ότι και προφανώς και δεν ευθύνονται για αυτό το κενό αποτελεσματικής ηγεσιας που αναφέρουν πολλές εταιρειες, αποκλειστικά τα προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας και οι σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις των εταιρειών για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Και αυτό γιατί, στο πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου η μεταβλητότητα είναι η μόνη σταθερά, οι εταιρείες θα πρέπει να μην περιορίζονται σε μεμονωμένες εκπαιδεύσεις και να ακολουθήσουν μία περισσότερο ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των ηγετών και των απαιτούμενων ικανοτήτων.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ανάγκης για μία ολιστική προσέγγιση, είναι σημαντικό οι διευθύνσεις της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι εταιρείες να κατανοήσουν και να προσαρμόσουν αντίστοιχα τις ενέργειες για την ανάπτυξη της ηγεσίας και τα σχετικά προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων στην κουλτούρα της εταιρείας. Σύμφωνα με έρευνα του Brandon Hall Group, ενώ το 41% των εταιρειών αναγνωρίζουν τη σημασία του καθορισμού των απαιτήσεων και των προσδοκιών που υπάρχουν για τα στελέχη σε ηγετικούς ρόλους, μόλις το 8% δηλώνει ότι έχει προχωρήσει στο σαφή καθορισμό των προσδοκιών τους από τους ηγέτες τους. Πώς μπορούν λοιπόν να αναγνωριστούν τα skills που απαιτούνται αλλά και το πώς μπορούν να συμβάλλουν οι ηγέτες σε μία θετική κουλτούρα αν δεν είναι σαφές ποιες είναι οι συμπεριφορές και οι ικανότητες τις οποίες η εταιρεία χρειάζεται και σπουδαιολογεί; Με άλλα λόγια, όλες οι προσπάθειες για ανάπτυξη της ηγεσίας και των σχετικών ικανοτήτων θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την κουλτούρα και να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρείας. Αν για παράδειγμα μία εταιρεία σπουδαιολογεί στοιχεία όπως η αισιοδοξία, η ανθρωπιά, το όραμα, η ανιδιοτέλεια και η καλή κρίση, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη έμπιστων σχέσεων, θα πρέπει να αναζητήσει και να αναπτύξει τις σχετικές δεξιότητες.

Η ενσωμάτωση των προσδοκιών που έχει η εταιρεία από τους ηγέτες και των αντίστοιχων απαιτουμένων δεξιοτήτων στο επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι επίσης κρίσιμης σημασίας. Δεν έχει μεγάλη αξία αν τα στοιχεία και οι δεξιότητες που σπουδαιολογεί η εταιρεία στους ηγέτες δεν είναι ενσωματωμένα σε ολόκληρο το επιχειρηματικό οικοσύστημα του οργανισμού. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η διασφάλιση ότι όλα τα leadership training προγράμματα της εταιρείας δίνουν έμφαση σε αυτές τις αξίες.

Την ανάγκη για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων υπερθεματίζει και η Αρετή Μυστηρούδη, Talent & Career Senior Specialist, Right Management, η οποία εξηγεί ότι: «Οι εταιρείες μπορούν να αναπτύσσουν και ιδανικά να συνδυάζουν πολλαπλές μεθόδους ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων. Οι δεξιότητες ηγεσίας αποκτώνται μέσω της εμπειρίας, της έκθεσης σε προκλήσεις, της δια βίου μάθησης, της τεχνικής κατάρτισης, καθώς και της καλλιέργειας και ενδυνάμωσης προσωπικών δεξιοτήτων μέσω Coaching και Mentoring», ενώ υπογραμμίζει ότι: «Βασικό στοιχείο για την διασφάλιση της επιτυχίας είναι η ευθυγράμμιση των πρακτικών πρόσληψης, διαχείρισης και ανάπτυξης των ανθρώπων με την αντίστοιχη κουλτούρα ηγεσίας. Είναι σημαντικό οι οργανισμοί να διασφαλίζουν πρώτα ότι ο κατάλληλος άνθρωπος βρίσκεται στην κατάλληλη θέση και στη συνέχεια να τον προετοιμάζουν για την πλοήγηση στις προκλήσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν».

Φυσικά αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία διαδραματίζει και το ίδιο το πρόγραμμα καθώς και ο κατάλληλα εξειδικευμένος πάροχος αυτού. Η σωστή μεθοδολογία, το κατάλληλο σύστημα μέτρησης, η τεχνογνωσία και τα σωστά εργαλεία είναι επίσης καθοριστικής σημασίας παράγοντες. Όπως εξηγεί η Α. Μυστηρούδη: «Τα προγράμματα ανάπτυξης leadership skills περιλαμβάνουν μια αποτελεσματική μεθοδολογία εντοπισμού και ανάπτυξης των ηγετών καθώς και ένα σύστημα μέτρησης της επίδρασής τους στους υπαλλήλους και στον οργανισμό ως σύνολο. Οι εταιρείες παροχής αντίστοιχων προγραμμάτων διαθέτουν την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση, την μεθοδολογία καθώς και τα κατάλληλα εργαλεία. Οι ωφελούμενοι αναπτύσσονται μέσα από δομημένους και εναλλασσόμενους κύκλους μάθησης, σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης».


ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
Καθώς η ψηφιακή επανάσταση εξακολουθεί να σαρώνει κάθε κλάδο και κάθε εταιρεία, οι απαιτήσεις από τους ηγέτες αλλάζουν και κατά επέκταση και οι αντίστοιχες ηγετικές ικανότητες. Σήμερα, οι εταιρείες δεν χρειάζονται απλώς ισχυρούς ηγέτες, αλλά ένα τελείως διαφορετικό είδος ηγετών. Εν συντομία, οι εταιρείες για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις χρειάζεται να αναπτύξουν μια νέα γενιά με νεότερους, περισσότερο ευέλικτους και περισσότερο «digital savvy» ηγέτες. Η ηγεσία σήμερα δεν έχει να κάνει τόσο με την «τέχνη» της καθοδήγησης ανθρώπων, αλλά περισσότερο με τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη σε ηγετικές θέσεις.

Η ιδέα του «ηγέτη- ήρωα» φαίνεται ότι δεν αποδίδει πια. Οι πλέον επιτυχημένοι σύγχρονοι οργανισμοί, όπως η Google, ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζουν την ηγεσία ως μία ομαδική προσπάθεια και αναζητούν στελέχη με την ικανότητα να συνεργάζονται, να αλληλοσυμπληρώνονται και να λειτουργούν ως ομάδα.

Είναι προφανές ότι εφόσον τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα δεν αποδίδουν πια, οι ηγέτες χρειάζονται με τη σειρά τους νέες ικανότητες. Οι εταιρείες πλέον δεν μπορούν να εξακολουθήσουν να βασίζονται σε παλιότερα μοντέλα και καλούνται να βασίσουν την ανάπτυξή τους σε νέους στόχους, όπως είναι, για παράδειγμα, η ανάπτυξη καινοτομίας. Έρευνες δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών ανασχεδιάζουν τους οργανισμούς τους με στόχο να γίνουν περισσότερο δυναμικοί, ομαδοκεντρικοί και συνδεδεμένοι. Αυτές οι αλλαγές δεν απαιτούν μόνο νέα λειτουργικά μοντέλα αλλά και νέα είδη ηγεσίας για να κινητοποιήσουν και να εκτελέσουν αυτά τα μοντέλα.

Ακριβώς εξαιτίας αυτών των μεταβολών, οι εταιρείες χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ηγηθούν ομάδων αλλά και να συνεργαστούν με το ευρύτερο οικοσύστημα [Πίνακας 1]. Αυτό το νέο είδος ηγέτη θα πρέπει να ξέρει πώς να οικοδομεί και να ηγείται των ομάδων, να καλλιεργεί τη δέσμευση αλλά και τη συνεργατικότητα, καθώς και να δημιουργεί μία κουλτούρα καινοτομίας, μάθησης και διαρκούς βελτίωσης. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να ηγηθούν ενός ανθρώπινου δυναμικού που ολοένα και περισσότερο περιλαμβάνει εξωτερικούς συνεργάτες και άλλου είδους σχέσεις εργασίας.

Όπως υποστηρίζει ο Γρηγόρης Λεμονής, MP Professional Manager: «Η εκτεταμένη αξιολόγηση ανώτερων και ανώτατων επαγγελματιών για την πλήρωση ηγετικών ρόλων έχει οδηγήσει την ομάδα της MP Professional στην αναγνώριση τριών βασικών δεξιοτήτων που διακρίνουν τους αποτελεσματικούς ηγέτες- ανθεκτικότητα, επιμονή, έμπνευση. Η σπουδαιότητά τους υπογραμμίζεται και στο “Ρ3” μοντέλο ανάπτυξης ηγεσίας της Right Management, το οποίο δίνει έμφαση στην προσαρμοστικότητα και την άνεση στη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων, την αμείωτη επιθυμία για επιτυχία, την αντοχή και ανεκτικότητα καθώς και την αστείρευτη εσωτερική παρακίνηση για συνεχόμενη μάθηση. Η “πνευματική περιέργεια” και το εσωτερικό κίνητρο είναι ενδογενείς δεξιότητες και ενισχύουν την καλλιέργεια των άλλων δύο δεξιοτήτων».

Πινακας 1.
Ηγεσία: Παλιοί κανόνες Vs Νέοι κανόνες

Παλιοί κανόνες Νέοι κανόνες
Οι ηγέτες αναγνωρίζονται και αξιολογούνται με βάση την εμπειρία, την πορεία τους και την επιχειρηματική απόδοση. Οι ηγέτες αξιολογούνται νωρίς στην καριέρα τους για την ευελιξία, τη δημιουργικότητα και την ικανότητά τους να ηγούνται και να συνδέουν ομάδες.
Οι ηγέτες πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να αναδειχτούν στην ιεραρχία της ηγεσίας. Οι ηγέτες αναγνωρίζονται νωρίς και τους δίνονται νωρίς μεγαλύτερες αρμοδιότητες και ευθύνες για να ελέγξουν και να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες.
Υπάρχει η προσδοκία οι ηγέτες να ξέρουν τι να κάνουν και να φέρνουν την άποψή τους και την εμπειρία τους στις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις. Υπάρχει η προσδοκία οι ηγέτες να καινοτομούν, να συνεργάζονται και να αξιοποιούν εργαλεία όπως το crowdsourcing και τα hackathons για την ανεύρεση νέων λύσεων.
Η ανάπτυξη ηγεσίας εστιάζει στις αξιολογήσεις, την εκπαίδευση, το coaching και 360° leadership development προγράμματα. Η ανάπτυξη ηγεσίας εστιάζει στην κουλτούρα, το context, το διαμοιρασμό γνώσης, την ανάληψη ρίσκων.
Οι ηγέτες αξιολογούνται και αναπτύσσονται με βάση τη συμπεριφορά και το στιλ. Οι ηγέτες αξιολογούνται και αναπτύσσονται με βάση τα μοτίβα σκέψης και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
Οι ηγέτες αναπτύσσονται μέσω παραδοσιακής εκπαίδευσης και επαγγελματικών προγραμμάτων. Οι ηγέτες αναπτύσσονται εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσομοίωσης, επίλυσης προβλημάτων και πραγματικών έργων.
Το diversity στην ηγεσία θεωρείται ένας στόχος και ένα σημαντικό benchmark. Οι ηγέτες εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τις ασυνείδητες προκαταλήψεις, τη σημασία του inclusion και του diversity στον ρόλο τους.
Η ηγεσία θεωρείται ένας δύσκολος ρόλος και ιερός για την εταιρεία. Η ηγεσία θεωρείται ένας ρόλος που όλοι παίζουν και όλοι έχουν ευκαιρίες να γίνουν ηγέτες.
Οι ηγέτες ηγούνται εταιρειών και τμημάτων. Οι ηγέτες ηγούνται ομάδων, έργων και δικτύων ομάδων.


THE DIGITAL LEADERSHIP
Η πιο κρίσιμη ανάγκη για τις περισσότερες εταιρείες σήμερα είναι οι ηγέτες να αναπτύξουν digital ικανότητες. Σήμερα, μόνο το 5% των εταιρειών αισθάνονται ότι έχουν ικανούς digital ηγέτες, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Deloitte «2017 Global Capital Trends». Θετικό στοιχείο αποτελεί ωστόσο το γεγονός ότι το 72% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν ή ξεκινούν σχετικές προσπάθειες να αναπτύξουν νέα leadership προγράμματα τα οποία εστιάζουν στο ψηφιακό management.

Ο δρόμος αυτός βέβαια δεν είναι εύκολος. Σύμφωνα με μελέτες της Deloitte και του MIT φαίνεται ότι οι σύγχρονες ηγετικές ικανότητες αλλάζουν σε τρεις βασικές περιοχές: πώς οι ηγέτες θα πρέπει να σκέφτονται, πώς οι ηγέτες θα πρέπει να δρουν και πώς οι ηγέτες θα πρέπει να αντιδρούν.

Και αυτό γιατί η ηγεσία είναι κρίσιμος παράγοντας -αν όχι ο πιο σημαντικός- στην προσπάθεια των εταιρειών για την ψηφιοποίηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαιτούνται νέες δεξιότητες και ικανότητες, στις οποίες με τη σειρά τους τα leadership training προγράμματα θα πρέπει να εστιάσουν. Οι σημερινοί ηγέτες εντός μίας εταιρείας, ανεξαρτήτως της ιεραρχικής βαθμίδας στην οποία βρίσκεται ο ρόλος τους, θα πρέπει να αναπτύξουν ικανότητες που σχετίζονται με την αναγνώριση και κατανόηση των συχνά ασαφών εξωτερικών τάσεων και πώς αυτές επηρεάζουν τόσο την εταιρεία όσο και το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Άλλη μία πολύ σημαντική ικανότητα είναι η επιλογή των κατάλληλων επενδύσεων, καθώς και η διασφάλιση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στο υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Καθώς όλα όσα συμβαίνουν είναι καινούρια, οι εταιρείες καλούνται να εντοπίσουν και να ενισχύσουν με τις απαιτούμενες δεξιότητες τους ηγέτες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να συνεχίσουν τις λειτουργίες της εταιρείας ενώ ταυτόχρονα προωθούν την ψηφιακή ατζέντα.

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ SOFT SKILLS
Η μεταβλητότητα της εποχής μας και οι νέες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ηγεσία και τις ηγετικές ικανότητες, καθιστούν τα λεγόμενα soft skills ακόμα πιο σημαντικά. Και σήμερα είναι περισσότερο αποδεκτό από ποτέ ότι ακόμα και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η δέσμευση και η ευελιξία μπορούν σε μεγάλο βαθμό να διδαχτούν και να αναπτυχθούν μέσα από τα κατάλληλα προγράμματα. Ανάμεσα στις σημαντικότερες δεξιότητες που καθιστούν έναν ηγέτη ισχυρό μέσα στον χώρο εργασίας και οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από τα κατάλληλα leadership training προγράμματα, είναι:

  • Επικοινωνία – ένας ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνεί και να εξηγεί με σαφήνεια τα πάντα, από τους εταιρικούς στόχους μέχρι συγκεκριμένα καθήκοντα. Οι ηγέτες θα πρέπει να διδαχτούν όλες τις μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών one-to-one, αυτών με ένα τμήμα ή και με το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και σε όλα τα μέσα -τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομεί και social media.
  • Κινητοποίηση – οι ηγέτες πρέπει να εμπνέουν τους εργαζόμενους να κάνουν το «κάτι παραπάνω» και συνήθως απλώς η καταβολή του μισθού δεν προσφέρει αρκετή έμπνευση.
  • Delegating – η επιτυχία ενός ηγέτη κρίνεται και από την ικανότητά του να αναθέτει τα ανάλογα καθήκοντα στους σωστούς ανθρώπους. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες δεξιότητες κάθε εργαζόμενου ή μέλους της ομάδας και να αναθέτει αρμοδιότητες με βάση αυτές τις δεξιότητες.
  • Δημιουργικότητα – ένα μεγάλο κομμάτι της «δουλειάς» του ηγέτη είναι η λήψη μίας σειράς αποφάσεων που συχνά δεν έχουν μία ξεκάθαρη απάντηση. Κατά επέκταση η δυνατότητα να σκέφτεται κάποιος «out of the box», είναι μία βασική ηγετική ικανότητα που πρέπει να αναπτύσσεται και να ενισχύεται.
  • Ανατροφοδότηση (feedback) – άλλη μία βασική αρμοδιότητα ενός ηγέτη είναι η παροχή feedback στα μέλη της ομάδας του για την απόδοσή τους. Υπάρχουν σωστοί τρόποι με τους οποίους η ανατροφοδότηση πρέπει να παρέχεται προκειμένου να είναι αποδοτική και να μην δρα ανασταλτικά για τους εργαζόμενους ή να μην καταλήγει σε micromanagement συνήθειες από τον ηγέτη.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ
Η επένδυση στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων θεωρείται σήμερα από πολλούς μονόδρομος, αφού η ικανή ηγεσία είναι εκ των ουκ άνευ όχι μόνο για την επιτυχία, αλλά και για την ίδια την επιβίωση μίας εταιρείας. Ιδιαίτερα σε εποχές σαν αυτή που διανύουμε, που χαρακτηρίζεται από δραστικές αλλαγές και υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού, η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων έχει σημαντική επίδραση στη συνολική απόδοση μίας εταιρείας. Έρευνες έχουν δείξει ότι στις εταιρείες όπου η ανάπτυξη της ηγεσίας και των ηγετικών ικανοτήτων αποτελεί προτεραιότητα, παρατηρείται βελτίωση σε όλα τα επίπεδα -από τις πωλήσεις και τα έσοδα, μέχρι την ανάπτυξη καινοτομίας και την κερδοφορία. Μία εταιρεία με υψηλές ηγετικές ικανότητες δεν μπορεί παρά να επιτύχει ταχύτερη λήψη αποφάσεων, μείωση του time-to-market για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών, και φυσικά ικανοποιημένους και δεσμευμένους εργαζόμενους και πολλά άλλα. Όπως εξηγεί η Βάσω Τσούνη, Marketing & PR Manager, ManpowerGroup: «Μόνο μέσω αυτής της προσπάθειας, επιτυγχάνεται η επιτυχημένη εταιρική πορεία σε βάθος χρόνου. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες επιφέρουν υψηλό δείκτη προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντου, επιτυχημένα προγράμματα διαδοχής και κινητικότητα καριέρας καθώς και σημαντική μείωση κόστους και αύξηση της κερδοφορίας. Μέσω των σαφών εταιρικών προσδοκιών που επιφέρουν, κάθε εργασιακός ρόλος συνδέεται με τους στόχους και το όραμα της εταιρείας, και έτσι οι εργαζόμενοι νιώθουν σημαντικοί. Οικοδομείται και διατηρείται εμπιστοσύνη, παρακίνηση και δέσμευση μέσα στην εταιρική ομάδα, απελευθερώνεται και μετεξελίσσεται το ταλέντο των εργαζομένων».