Τα οφέλη της συμπερίληψης και της ένταξης της διαφορετικότητας στον κόσμο της εργασίας αναδεικνύει ο Όμιλος Adecco, τονίζοντας πως με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται μια κουλτούρα σεβασμού, η οποία αυξάνει τον βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων. Σύμφωνα, μάλιστα, με το Harvard Business Review, το 60% των εταιρειών στοχεύει στο να υπάρχει ποικιλομορφία ακόμα και σε διοικητικές θέσεις.

Σύμφωνα με τον Όμιλο Adecco, για να εμπεδωθεί μια κουλτούρα συμπερίληψης, απαιτείται η καθοδήγηση από ηγετικά στελέχη με ενσυναίσθηση, τα οποία θα φροντίζουν για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να μπορεί να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Παράλληλα, ο όμιλος σημειώνει πως η διαφορετικότητα πλέον αφορά περισσότερο στην καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης που διαμορφώνει μια κουλτούρα αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Συνεπώς, απαιτείται συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων μέσα από προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων. Βάσει πρόσφατης έρευνας της Ezra, η απόδοση των στελεχών αυξήθηκε κατά 33% μετά από την εκπαίδευση σε ζητήματα Diversity & Inclusion, ενώ το 31% των συμμετεχόντων που έχει αποχωρήσει πρόσφατα από την εργασία του δήλωσε ότι βασικός λόγος στην απόφασή του ήταν η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και η απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco ανέδειξε ότι μόνο το 50% των εργαζομένων διεθνώς έχει πρόσβαση σε προγράμματα ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων. Επομένως, υπογραμμίζεται η ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση των εργαζομένων πάνω σε ζητήματα διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας, η υιοθέτηση ενός συμπεριληπτικού μοντέλου ηγεσίας, η καλλιέργεια υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας και η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους.