Η εποχή μας απαιτεί από τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και διαρκή επανεκπαίδευση προκειμένου να προσαρμοσθούν στα νέα επαγγελματικά, αλλά και οικονομικά δεδομένα. Οι καιροί αλλάζουν, οι ανάγκες μεταβάλλονται και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας προστάζει εκτός των άλλων «τεχνολογική συμμόρφωση».

Η εποχή μας απαιτεί από τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση και διαρκή επανεκπαίδευση προκειμένου να προσαρμοσθούν στα νέα επαγγελματικά, αλλά και οικονομικά δεδομένα. Οι καιροί αλλάζουν, οι ανάγκες μεταβάλλονται και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας προστάζει εκτός των άλλων «τεχνολογική συμμόρφωση». Πιο συγκεκριμένα, το τοπίο της εργασίας μεταλάσσεται, απαιτώντας από τα στελέχη να ανανεώνουν συνεχώς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες για να μπορούν να αντεπεξέρχονται με αποτελεσματικότητα στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους.

Παράλληλα, οι ειδικοί, υποστηρίζουν ότι ο συνολικός όγκος της ανθρώπινης γνώσης θα διπλασιάζεται ανά 15 χρόνια και αυτό δικαιολογεί τις ραγδαίες αλλαγές, κυρίως στην επαγγελματική απασχόληση. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ανάγκη για συνεχή εκμάθηση έχει καταστεί, πλέον, δεδομένη.

Η ανάγκη για συνεχή εκμάθηση ή αλλιώς «δια βίου μάθηση» δεν αποτελεί εξέλιξη της σημερινής εποχής. Συναντάται και στην αρχαιότητα με τη γνωστή φράση του Σωκράτη: «Γηράσκω αεί διδασκόμενος». Σήμερα, όμως, η έννοια αυτή έχει πάρει διαφορετικές διαστάσεις, αφού έχει αναχθεί σε αναπόφευκτη ανάγκη -ιδιαίτερα όσον αφορά στην επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου- εξαιτίας κυρίως της μεγάλης συσσώρευσης γνώσης, αλλά και της αυξανόμενης διακίνησης πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.

Η δια βίου μάθηση συμπεριλαμβάνει κάθε δραστηριότητα επιμόρφωσης των ενηλίκων, στην οποία συμμετέχουν καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Έχει στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, την κοινωνική και προσωπική εξέλιξή τους, αλλά, κυρίως, τη βελτίωση των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι καλύτερες προοπτικές για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Παρέχει τη δυνατότητα αναβάθμισης, προόδου και ανέλιξης και δημιουργεί όρους αποδοτικότερης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ως εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις κατανοώντας την υποχρέωσή τους να συμβάλουν στην επιμόρφωση και στη συμπληρωματική εκπαίδευση των εργαζομένων τους, που ανταποδοτικά θα αυξήσει την παραγωγικότητα, τους προσφέρουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα ή ακόμα και να φοιτήσουν σε κάποιο ίδρυμα για την απόκτηση ενός διπλώματος ή πτυχίου, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή να αποκτήσουν μία επιπρόσθετη δεξιότητα.

Παράλληλα, δημιουργούνται νέες τάσεις, καθώς εμφανίζονται καινούριοι κλάδοι στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Η αγορά ζητά όλο και περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. Η προηγούμενη γενιά στελεχών κινδυνεύει να υποσκελιστεί από τους νεαρούς επαγγελματίες που είναι οπλισμένοι με γνώσεις στις οποίες αυτή δεν είχε πρόσβαση. Ταυτόχρονα, η εμπειρία παλαιότερων στελεχών είναι μία εκ των ων ουκ άνευ σταθερή αξία για την εξέλιξη των φιλόδοξων νεαρών.

Oι νεότεροι θα πρέπει να δεχθούν τους παλαιότερους ως μέντορές τους και να διδαχθούν από την εμπειρία τους. Υπάρχει, βεβαίως, και μία τρίτη παράμετρος, σύμφωνα με την οποία πάντα θα υπάρχουν δεξιότητες οι οποίες δεν μπορούν να αναπτυχθούν εσωτερικά και για τις οποίες τα στελέχη χρειάζεται να αποταθούν σε ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους προκειμένου να τις αποκτήσουν.

Οι Διευθυντές Ανάπτυξης και τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού οφείλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη δυναμική και από τις τρεις παραπάνω πηγές γνώσης και να τη διοχετεύσουν με τον κατάλληλο τρόπο μέσα στην επιχείρησή τους.

Δε χωρά καμιά αμφιβολία ότι η γνώση έχει μεγάλη δύναμη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου η πληροφόρηση διακινείται με ταχύτατους ρυθμούς.
Όλοι μας σκεφτόμαστε πράγματα που θέλουμε ή χρειαζόμαστε να μάθουμε και δεξιότητες που θέλουμε να αποκτήσουμε. Ποτέ δεν είναι αργά… αρκεί να αναζητήσουμε τον κατάλληλο τρόπο. Στο ψηφιδωτό της γνώσης πρέπει χωρίς προκατάληψη να αφήνουμε πάντοτε χώρο για καινούριες συνεισφορές.