Σεμινάρια για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, διοργανώνει η Abpm.

Οι ενότητες του σεμιναρίου είναι οι εξής: Υποβολή Πρότασης έργου, Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου, Οικονομικοί Έλεγχοι, Διαχείριση κληρονομιάς και Οργάνωση Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Ανοικτές Προσκλήσεις. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου και θα επαναληφθεί στη Θεσσαλονίκη στις 15 Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες www.abpm.gr