Η Abpm διοργανώνει σεμινάριο στη Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων (οικονομικούς διευθυντές, υπεύθυνους διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων), ΟΤΑ, ΜΚΟ, συνεταιρισμών, επιμελητηρίων, υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ., συμβούλους επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE. Περισσότερες πληροφορίες στο www.abpm.gr.