Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) διοργανώνει σήμερα, στο Ξενοδοχείο King George, εσπερίδα με θέμα «Διαχείριση και Οικονομία της Ψηφιακής Γνώσης: Η συμβολή της στην πράσινη ανάπτυξη».

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις κυριότερες πτυχές του επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, οι οποίες σχετίζονται τόσο με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών – εκπαιδευτικού περιεχομένου όσο και με τη διαχείριση της ψηφιακής γνώσης πέρα και πλέον καθιερωμένων – θεσμοθετημένων διαδικασιών.

Στόχοι της εκδήλωσης είναι, μεταξύ άλλων, να αναγνωρίσει τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εκπαιδευτικά και επιχειρησιακά οφέλη που συνεπάγεται η εφαρμογή σχεδίων για παραγωγή, πρόσβαση και διάθεση της ψηφιακής γνώσης, να αναλύσει βέλτιστους σχεδιασμούς και πρακτικές για ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου και να παρουσιάσει τις προοπτικές οι οποίες διανοίγονται κατά την 4η προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) εν όψει της Ψηφιακής Σύγκλισης.

Η εσπερίδα απευθύνεται σε Ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη Δημόσιων Οργανισμών, επιχειρήσεων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, της Διοίκησης και της Εκπαίδευσης καθώς και σε κάθε ερευνητή ή εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται για την καινοτόμο αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, τη διαχείριση και Οικονομία της ψηφιακής γνώσης και τη συμβολή της στην πράσινη ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες: www.eede.gr