Με εισηγητή τον Πέτρο Ραπανάκη, Οικονομολόγο, Πτυχιούχο Α.Β.Σ.Π, Εργασιακό σύμβουλο, αρθρογράφο και συγγραφέα θα πραγματοποιηθεί, σήμερα το απόγευμα, το σεμινάριο της Ναυτεμπορικής με θέμα «Διαχείριση Θεμάτων Μερικής Απασχόλησης (εφαρμογές στο excel)».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι τα στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού καθώς και τα στελέχη Λογιστηρίου, που ασχολούνται με εργασιακά ζητήματα, να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους στα θέματα που αφορούν τη μερική απασχόληση και τις ειδικές μορφές της.

Κάποια από τα θέματα που θα διαπραγματευτεί το σεμινάριο είναι τα εξής:

  • Ανάλυση των μορφών μερικής απασχόλησης ( διαλείπουσα, εκ περιτροπής απασχόληση, ωρομίσθιοι κλπ.).
  • Οι όροι αμοιβής και εργασίας των μερικώς απασχολουμένων.
  • Το πλαίσιο ασφάλισης των μερικώς απασχολουμένων.
  • Υπολογισμός αποδοχών, αποζημίωσης και επιδομάτων εορτών μερικώς απασχολουμένων & ωρομισθίων. Πρακτικά παραδείγματα στο excel.
  • Υπολογισμός αποδοχών αδείας, επιδομάτων εορτών, αποζημίωσης απόλυσης, επί διαλείπουσας και εκ περιτροπής απασχόλησης. Πρακτικά παραδείγματα στο excel.
  • Υπολογισμός Αποζημίωσης αδείας μερικώς απασχολουμένων που κατά το στάδιο λύσης της σχέσης εργασίας διανύουν το 1ο, 2ο, 3ο & πλέον ημερολογιακό έτος. Πρακτικά παραδείγματα στο excel.
  • Υπολογισμός δώρων εορτών μερικώς απασχολουμένων (νεοπροσληφθέντων ή απολυόμενων) κατά τη διάρκεια του έτους. Πρακτικά παραδείγματα στο excel κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.naftemporiki.gr.