Ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) διοργανώνει στις 7 Ιουνίου 2012 στο Gazarte, διαδραστική εκδήλωση εξαιρετικού ενδιαφέροντος, με τίτλο «Uncovering “Blue Ocean” opportunities.

The value of co-creation during a crisis» (Αναδεικνύοντας ευκαιρίες για «Μπλε Ωκεανούς». Η αξία της συν-δημιουργίας σε περίοδο κρίσης). Καθοδηγητής του ταξιδιού με στόχο την ανάδειξη «Μπλε Ωκεανών» είναι ο καθηγητής του INSEAD, Ben M. Bensaou. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της στρατηγικής «Blue Ocean», στο πλαίσιο της οποίας υποστηρίζεται ότι οι κορυφαίες εταιρείες του αύριο δε θα επιτύχουν εάν συνεχίζουν να «αντιγράφουν» τους ανταγωνιστές τους.

Στο σημερινό περιβάλλον ο αγώνας για επιβίωση απαιτεί τη δημιουργία καινοτομίας και νέων τρόπων προσέγγισης της αγοράς. Μια τέτοια προσέγγιση οδηγεί στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας και δημιουργεί σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για την επιχείρηση όσο και για τους πελάτες της, καθιστώντας τον ανταγωνισμό παρωχημένο.

Προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση και βασίζεται σε έξι αρχές, που δείχνουν πώς να αναδιαρθρώσει κανείς τα όρια της αγοράς, να εστιάσει στη μεγάλη εικόνα, να υπερβεί τα όρια της υπάρχουσας ζήτησης, να επανεξετάσει τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας, να ξεπεράσει τα εμπόδια των υφιστάμενων οργανωτικών δομών και να «μεταφράσει» σε δράσεις την επιλεχθείσα στρατηγική.

Ανατρέποντας τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης η Blue Ocean Strategy υποδεικνύει μια νέα πορεία για να κερδίσουν οι επιχειρήσεις το μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-2112000 (εσωτ. 708), fax 210-2112020, e.mail: [email protected], web site: www.eede.gr.