Σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, που τροφοδοτεί τη συνείδηση και ευαισθητοποιεί τους συμμετέχοντες αναδεικνύοντας τον μηχανισμό των ανισοτήτων στην κατανομή των αγαθών, τις αιτίες της φτώχειας αλλά και τον αγώνα για τη διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο, συμμετείχαν 56 εργαζόμενοι της Interamerican στις 3 Νοεμβρίου.

Το υπαίθριο παιχνίδι οργανώθηκε από την ΑctionAid μπροστά στο κτήριο των κεντρικών γραφείων της εταιρείας και έλαβαν μέρος 14 ομάδες εργαζομένων. Στόχος της δράσης ήταν η κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα πιο ευπαθή άτομα σε αναπτυσσόμενες χώρες και η εμπέδωση της γνώσης για τη διαχείριση και αξιοποίηση της πολυετούς συνεισφοράς της Interamerican από τον παγκόσμιο οργανισμό.

Η συνεργασία της Interamerican με την ΑctionAid γι’ αυτό τον σκοπό διανύει το ένατο έτος και ήδη, η εταιρεία ετοιμάζει την ανανέωση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα Αναδοχής Παιδιού. Παράλληλα, υποστηρίζει την πρωτοβουλία της ΑctionAid με το «Επίκεντρο» στον Κολωνό. Σημειώνεται ότι για δεύτερη φορά η ΑctionAid θα συμπεριλάβει στην αποστολή των εθελοντών της στην Ρουάντα, τον προσεχή Ιανουάριο, ένα στέλεχος της εταιρείας.