Με 12% περισσότερες γυναίκες και 58% περισσότερα μη λευκά άτομα σε θέσεις C-suite, συγκριτικά με πέρυσι, το 2022 IPA Agency Census καταγράφει μια επιτάχυνση των αλλαγών στα agencies, καθώς ο κλάδος προχωρά προς την επίτευξη των στόχων του αναφορικά με τη διαφορετικότητα.

Αναλυτικότερα, βάσει της εν λόγω έρευνας, ο αριθμός εργαζομένων στα agencies -μέλη του IPA ανήλθε σε 26.290, αυξημένος κατά 19,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις γυναίκες να αυξάνονται κατά 24,1%, φτάνοντας τις 14.411, αντιπροσωπεύοντας το 55% του συνόλου, ενώ ο αριθμός των ανδρών αυξήθηκε κατά 13,2%.

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες κατέλαβαν το 37,5% των ρόλων C-suite (+12% από το 33,5% του 2021), ενώ το ποσοστό των μη λευκών εργαζομένων υπολογίζεται στο 23,6%, έναντι 18,3% το 2021. Παράλληλα, στα media agencies, σε επίπεδο junior και entry, το 36,7% των ατόμων είναι μη λευκά, από 30,2% το 2021.

Το αντίστοιχο ποσοστό στους δημιουργικούς των agencies είναι 27,8%, από 23,6% το 2021. Όσον αφορά στην παλαιότητα, τα μη λευκά άτομα αντιστοιχούν στο 11,2% των εργαζομένων σε ρόλους C-suite, αύξηση 58% από το 7,1% του 2021. Τέλος, καταγράφεται χάσμα αμοιβών, 17,4% υπέρ των ανδρών, αν και είναι χαμηλότερο από το 23,3% του 2021, ενώ υπάρχει και ένα χάσμα αμοιβών βάσει εθνικότητας στο 21,1% υπέρ των λευκών εργαζόμενων, σχετικά αμετάβλητο από το 21,2% του 2021.

(Πηγή: WARC)