Οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν κατά μέσο όρο 17,6% (στοιχεία Eurostat για το 2007) λιγότερο από τους άνδρες για όμοια εργασία. Περισσότεροι από οκτώ (8) στους δέκα (10) ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθεί άμεση δράση για να αντιμετωπιστεί αυτή η διαφορά στις αποδοχές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά στις 5 Μαρτίου 2010 στις Βρυξέλλες, για δεύτερη συνεχή χρονιά, την εκστρατεία της κατά των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων, με μια εκδήλωση μισής ημέρας. Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα αυτό, και η εύρεση πιθανών λύσεων για τη γεφύρωση των διαφορών.

Η εναρκτήρια εκδήλωση θα περιλαμβάνει ένα σεμινάριο για τα ΜΜΕ και μια ενημέρωση Τύπου από τη Viviane Reding, τη νέα Επίτροπο για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια, η οποία θα ανακοινώσει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των διαφορών στις αμοιβές των δύο φύλων. Η νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για την «Ισότητα των δύο φύλων στην ΕΕ το 2009» στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα δημοσιευθεί την ίδια ημέρα.