Οι λέξεις αυτές αποτελούν τον πυρήνα του περιεχομένου του 2nd diversity in business conference, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, για δεύτερη χρονιά, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του. Οι περισσότεροι από εμάς λογίζουν τον εαυτό τους ως ανοιχτόμυαλο, δημοκρατικό, φιλελεύθερο, δίκαιο, με ανοχή στη διαφορετικότητα, προοδευτικό κ.ά.

Στην περίπτωση που η πλειοψηφία των πολιτών θα είχε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, η κοινωνία μας, σε όλες τις εκφάνσεις της, θα έβριθε παραδειγμάτων, στα οποία η πολιτική των ίσων ευκαιριών και η δίκαιη μεταχείριση θα πρωταγωνιστούσαν.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας και η ισότητα έχουν κατά διαστήματα «κακοποιηθεί» ως όροι, έχοντας χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν και με βάση το συμφέρον, παρουσιάζοντας στρεβλώσεις. Σε έναν κοινώς αποδεκτό ορισμό, ισότητα σημαίνει η διασφάλιση ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες στο σπίτι, στην εργασία και στην κοινωνία, αλλά και ότι κάθε άτομο δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά ή δεν υφίσταται διακρίσεις λόγω των χαρακτηριστικών του. Η ισότητα των ευκαιριών σημαίνει ότι ο καθένας έχει τις ίδιες πιθανότητες να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητές του.

Με απλά λόγια, δεν έχει καμία σημασία η ηλικία, η φυλή, το φύλο, ο θρησκευτικός ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός κ.ά. Η αποδοχή της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον αφορά τη συνεκτίμηση των διαφορών μεταξύ των ατόμων σε μια ομάδα και τη θετική αξία των εν λόγω διαφορών.

Αυτό συνδέεται στενά με την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών, βάσει αρχών όπως είναι η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός. Η ποικιλομορφία σχετίζεται με την αναγνώριση και την αποτίμηση των διαφορετικών υπόβαθρων των ατόμων, τη γνώση, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους, αλλά και την αξιοποίηση αυτών των διαφορών. Η ποικιλομορφία είναι κάτι που ισχύει για όλους και πρέπει να είναι μέρος όλων όσα κάνουμε.

Κατά πόσο τα παραπάνω εφαρμόζονται και με ποιους τρόπους, τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και την σχετική πρόοδο που έχει γίνει από πέρυσι είναι μερικά μόνο από τα θέματα που θα εξεταστούν και θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του 2nd Diversity in Business Conference.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.diversityconference.gr.