Στο δημόσιο διάλογο με θέμα «Διαχείριση της Διαφορετικότητας και των Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο» που διοργάνωσε το ALBA Κολλέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων στις εγκαταστάσεις του ΣΕΒ, εκπρόσωποι από κοινωνικούς φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς αλλά και από την επιχειρηματική κοινότητα συζήτησαν το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα της διαφορετικότητας των ανθρώπων και πώς αυτή αντικατοπτρίζεται στον εργασιακό χώρο.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PLATONplus (www.platonplus.net) που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και πιο συγκεκριμένα στο πεδίο των Κοινωνικο-οικονομικών και Ανθρωπιστικών επιστημών. Στο δημόσιο διάλογο, παρουσία της Λουίζας Αναστοπούλου, Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Διεύθυνση “Κοινωνικο-οικονομικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών Σπουδών”, τονίστηκε ιδιαίτερα η σημασία της ουσιαστικής διαχείρισης της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο με σκοπό την ομαλή ενσωμάτωση των ομάδων αυτών στους κόλπους των οργανισμών και των επιχειρήσεων.

Η Δρ. Όλγα Επιτροπάκη, κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στο ALBA, παρουσίασε αποτελέσματα του έργου ΑΝΘΙΣΗ, του διαγωνισμού Best Workplaces καθώς και πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διαφορετικότητας και την αντίληψη των Ευρωπαίων πολιτών στο θέμα αυτό.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι από το Συνήγορο του Πολίτη, το ΣΕΒ, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, το μη κερδοσκοπικό οργανισμό e-ISOTIS, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, το ΚΕΘΙ καθώς και πλήθος ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών. Η συζήτηση εστίασε κυρίως στους τομείς ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο, στις ίσες ευκαιρίες για ευπαθείς ομάδες, όπως μετανάστες και ΑΜΕΑ, καθώς και στη διαχείριση της ενεργούς γήρανσης.