Δημόσιο διάλογο με θέμα «Διαχείριση της Διαφορετικότητας και των Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο» διοργανώνει το ALBA.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου PLATONplus, στις εγκαταστάσεις του ΣΕΒ την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου. Εκπρόσωποι από το Υπουργείο Εργασίας, το ΣΕΒ, τον Συνήγορο του Πολίτη, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών και ερευνητικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διαφορετικότητας, θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και θα συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις τάσεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως, και θα παραθέσουν ιδέες για την «εξάπλωση» των καλών πρακτικών στην Ελληνική Επιχειρηματική Κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν αποτελέσματα ερευνών σε θέματα Διαχείρισης Διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο, ενώ βασικό στοιχείο της συνάντησης θα αποτελέσει η ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των φορέων που θα παρευρεθούν.

Η συζήτηση θα εστιάσει κυρίως στους τομείς ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο, στις ίσες ευκαιρίες για ευπαθείς ομάδες, όπως μετανάστες και ΑΜΕΑ, καθώς και στη διαχείριση της ενεργούς γήρανσης.

Οι ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο για όλες τις ομάδες της κοινωνίας καθώς και ο σεβασμός της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας συνιστούν θεμελιώδη αξία. Κατά συνέπεια, η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά όχι μόνο την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτική.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Δημήτρη Γαρδικιώτη, e-mail: [email protected], τηλ.: 2108964531.