Με απόφαση της υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά προκηρύχθηκε Δημόσιος ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με υποχρεωτική απασχόληση σε θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 13 περιφέρειες σύγκλισης.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι ύψους 94,6 εκατ. ευρώ. Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 14η Απριλίου 2009.

Πηγή: EMEA Business Monitor