Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. συμπεριλαμβάνεται στους κοινωνικά υπεύθυνους Οργανισμούς και Εργοδότες της ειδικής έκδοσης «Leading Employers in Greece» που δημοσίευσε πρόσφατα η Icap Group.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αναδεικνύεται και επιβραβεύεται τόσο ως Όμιλος όσο και ως εταιρεία που εστιάζει σε επιχειρηματικές πρακτικές Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ΕΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία κατατάσσεται στην 56η θέση από τους 150 Ομίλους στην Ελλάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού (59η θέση το 2017). Βρίσκεται επίσης στην 3η θέση από το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών με βάση τον αριθμό προσωπικού (4η θέση το 2017). Τέλος, είναι μία από τις 69 εταιρίες στην Ελλάδα που δημοσιεύουν απολογισμό βιωσιμότητας βάσει GRI-G4.