Η Δέλτα βραβεύθηκε στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards για τις δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί, με σκοπό τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας στη χώρα μας, παρέχοντας για 3η χρονιά υποτροφίες προς νέους κτηνοτρόφους.

Οι υποτροφίες δίνονται στο πλαίσιο του «Σχεδίου Δράσης Γαία», που υλοποιεί η εταιρεία από το 2012 για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αλλά και της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρείας για στήριξη και ενθάρρυνση των νέων. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος, με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, είναι η βελτιστοποίηση των μεθόδων διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής, την εξασφάλιση της υγιεινής και ευζωίας των ζώων και τελικά, την παραγωγή γάλακτος υψηλής ποιότητας.