Η Public διακρίθηκε, ανάμεσα σε 120.000 εταιρείες από όλη την Ευρώπη και 192 από την Ελλάδα, ως National Winner στα European Business Awards 2019, στην κατηγορία «The Business of the Year Award with Turnover €150Μ or higher».

Η επιλογή έγινε από έναν θεσμό που έχει ως σκοπό την ανάδειξη επιχειρήσεων, που η ανάπτυξη και η καινοτομία τους προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και ανάμεσα από περισσότερες από 2.500 εταιρείες, οι οποίες αποτελούσαν την «Ones to Watch» λίστα επιχειρηματικής αριστείας. Η τελική απόφασή για την ανάδειξη έγινε από 50μελή κριτική επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών ηγετών, πολιτικών και ακαδημαϊκών.

Η Public θα συμμετάσχει, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, στην τελική φάση του διαγωνισμού στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019 στη Βαρσοβία για την κατάκτηση του πανευρωπαϊκού τίτλου, στην κατηγορία «Business of the Year» για εταιρείες με πάνω από 150 εκατ. ευρώ ενοποιημένο κύκλο εργασιών.