Η Μέλισσα Κίκιζας διακρίθηκε στο 4ο Annual Sustainability Summit, μια διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε από το ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Η Μέλισσα Κίκιζας αναδείχθηκε Champion του θεσμού Sustainable Development Goals, για την «Εβδομάδα Εθελοντισμού Εργαζομένων» και τις 3 ξεχωριστές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη στο περιβάλλον και την κοινωνία. Οι δράσεις αυτές της εταιρείας έρχονται να προστεθούν στην ολοκλήρωση του 4ου ακαδημαϊκού έτους της Ακαδημίας Σίτου, μέσω της οποίας παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, με θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της παραγωγής και τη μείωση των κοστολογίων στην παραγωγή σκληρού σίτου.