Πραγματοποιήθηκε, πριν από λίγες ημέρες, η πρώτη συνάντηση για τη διαπραγμάτευση της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, μεταξύ της ΓΣΕΕ και των Εργοδοτικών Οργανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΒΕΕ, ΕΣΕΕ).

Κατά την πρώτη αυτή διερευνητική συνάντηση αναπτύχθηκαν και αναλύθηκαν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις της ΓΣΕΕ, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις ανάγκες των εργαζομένων, τόσο για τις αυξήσεις των μισθών και ημερομισθίων όσο και για την διεύρυνση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.

Ειδικότερα, απαιτήθηκε η γενναία και ουσιαστική αύξηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων και κατατέθηκαν τα αιτήματα για άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των απολύσεων αλλά και ένταση των πολιτικών για νέες προσλήψεις.

Επίσης, αναπτύχθηκε η πρόταση για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που θα στηρίζεται στην ενίσχυση των μισθών, στην αύξηση της ζήτησης και της κατανάλωσης, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι σ’ένα μοντέλο ανάπτυξης με μείωση μισθών και συρρίκνωσης των θέσεων εργασίας, στασιμότητας και οικονομικής ύφεση. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, αλλά και για τον παραπέρα προσδιορισμό των αυξήσεων, οι συζητήσεις-διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν, με νέα συνάντηση που προσδιορίστηκε για τις 3/2/2010.

Πηγή: ΑΠΕ