Στην υπογραφή των Αρχών Ενδυνάμωσης των Γυναικών (Women’s Empowerment Principles – WEPs) των Ηνωμένων Εθνών προχώρησε η ΔΙΑΣ, την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Πρόκειται για ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών, οι οποίες προωθούν την εφαρμογή πρακτικών ίσης μεταχείρισης στον εργασιακό χώρο αλλά και στην κοινωνία εν γένει.

Κινούμενη στην ίδια κατεύθυνση, καταπολέμησης κάθε μορφής διάκρισης στον εργασιακό χώρο και δημιουργίας εταιρικής κουλτούρας συμπερίληψης, η ΔΙΑΣ πρόσφατα υπέγραψε και τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

«Στη ΔΙΑΣ είμαστε υπέρμαχοι και εφαρμόζουμε στην πράξη τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεργασίας, της παροχής ίσων ευκαιριών, της αξιοκρατικής ανέλιξης ανεξαρτήτως φύλου ή άλλων κριτηρίων διάκρισης» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Σταυρούλα Καμπουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, ενώ από την πλευρά της, η Μαρία Αγελαδά, HR Manager, σημείωσε:

«Στη ΔΙΑΣ υποστηρίζουμε το δικαίωμα όλων των συναδέλφων να εργάζονται σε ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, που διέπεται από τις αξίες του σεβασμού και του ομαδικού πνεύματος».