Ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ του μητρώου της ΗΔΙΚΑ και των αρχείων της «Εργάνης» ξεκινά το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να εντοπίσει τους συνταξιούχους που απασχολούνται χωρίς να το έχουν δηλώσει στο Ταμείο τους.

Στόχος είναι η περικοπή των συντάξεων στους συγκεκριμένους συνταξιούχους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αναλυτικά, οι διασταυρώσεις θα γίνουν μέσω του μητρώου της HΔΙΚΑ στο οποίο βρίσκονται οι περίπου 2.654.000 συνταξιούχοι όλων των Ταμείων και των ηλεκτρονικών αρχείων της «Eργάνης», όπου καταγράφονται όλοι οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, η σχέση εργασίας τους και το ύψος της καταβαλλόμενης αμοιβής. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα γίνουν και μεταξύ της ΗΔΙΚΑ και της Eνιαίας Aρχής Πληρωμών που τηρεί στοιχεία για τους μισθοδοτούμενους από το Δημόσιο.
 
Oι συνταξιούχοι που θα αποκαλυφθεί ότι έχουν αποκρύψει την απασχόλησή τους θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν τα ποσά των συντάξεων που έλαβαν ή και να καταβάλουν μαζεμένα τα ασφάλιστρα (και τις προσαυξήσεις) στον OAEE για όσο χρόνο αποδειχθεί ότι εισέπρατταν παράλληλα και σύνταξη και αμοιβή, ενώ θα πρέπει να πληρώσουν και πρόστιμο, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο μηνιαίες συντάξεις ακόμα και στην περίπτωση που το διάστημα εργασίας ή απασχόλησης ήταν μικρότερο.