Καθημερινά συνηθίζουμε να λέμε... Ουδείς αναντικατάστατος. Ισχύει, όμως, το ίδιο όταν αναφερόμαστε στις επιχειρήσεις;

Η διατήρηση του προσωπικού είναι η νέα πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει ένας σύγχρονος οργανισμός. Η πίεση του χρόνου και ο ανταγωνισμός είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες που αναγκάζουν τους υπευθύνους προσλήψεων να κινηθούν άμεσα και αποτελεσματικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι το κόστος μιας λανθασμένης πρόσληψης και η, κατ’ επέκταση, αποχώρηση ενός εργαζομένου υπολογίζεται ότι είναι διπλάσιο των ετήσιων αποδοχών.

Παράγοντες διατήρησης προσωπικού
Είναι πολλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση των εργαζομένων και μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα retention plan, το οποίο καλείται να δημιουργήσει η εταιρεία, ώστε να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που θα βελτιώσουν την εικόνα των αποχωρήσεων.

Εργασιακή ικανοποίηση
Βασικότεροι παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων θεωρούνται το αντικείμενο εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον και οι σχέσεις με τους συναδέλφους τους.

Αναγνώριση και έπαινοι
Η αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων ικανοποιεί τους τελευταίους και τους «δένει» περισσότερο με την επιχείρηση.

Ευκαιρίες ανέλιξης
Η επιχείρηση θα πρέπει να δίνει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να αναπτυχθούν επαγγελματικά είτε αυτό σημαίνει προαγωγή είτε συμμετοχή σε σεμινάρια είτε εμπλουτισμό των υποχρεώσεων τους.

Σχέσεις με συναδέλφους
Έχει αποδειχθεί ότι η σωστή και καλή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων αυξάνει τις πιθανότητες παραμονής. Η δημιουργία ευχάριστου κλίματος εργασίας βελτιώνει την ικανοποίηση των εργαζομένων και, άρα, την επιθυμία τους να παραμείνουν.

Ενδιαφέρον για την προσωπική του ζωή
Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού έχει τη δυνατότητα να δίνει συμβουλές όποτε το κρίνει αναγκαίο για τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του εργατικού δυναμικού.

Στυλ διοίκησης
Όταν το στυλ διοίκησης είναι πιο συμμετοχικό και οι managers συνεργάζονται με τους υπαλλήλους, η εμπιστοσύνη των εργαζομένων ενδυναμώνεται απέναντι στον οργανισμό και η διάθεση για παραμονή σε αυτόν ενισχύεται.

Coaching εργαζομένων
Οι managers θα πρέπει να παρέχουν feedback στους υφισταμένους τους για την απόδοσή τους, να ενισχύουν τις ικανότητες των κατόχων της θέσης μέσω εκπαίδευσης, να ενημερώνουν είτε επίσημα είτε ανεπίσημα τους εργαζόμενους για επαγγελματικές ευκαιρίες και, τέλος, να προσφέρουν δυνατότητες για καλύτερη αυτεπίγνωση.

Υγιεινή και ασφάλεια
Προκειμένου η επιχείρηση να διασφαλίσει τη σωματική και ψυχολογική υγεία των εργαζομένων θα πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Προγραμματισμός
Αν η εταιρεία επιθυμεί να διευκολύνει τους εργαζομένους της, ως προς το ωράριο εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιήσει το part-time, το job rotation, το job sharing κτλ., ως ένα ακόμα κίνητρο παραμονής τους.

Παρακίνηση
Θα πρέπει κάθε επιχείρηση να γνωρίζει πώς να ευθυγραμμίζει τις επαγγελματικές προσδοκίες των εργαζομένων με τις προσωπικές τους αξίες. Είναι απαραίτητο το άτομο να παρακινείται εσωτερικά για να νιώθει μέρος της εταιρείας.