Το ερώτημα αν διδάσκεται σήμερα η ΕΚΕ θα επιχειρηθεί να απαντηθεί κατά την Εσπερίδα που διοργανώνει η Sustainable Development την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Με αφορμή την πρώτη επέτειο του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την ανάπτυξη των Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), το οποίο εποπτεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο από το Διεθνή Οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI), η Sustainable Development, certified training partner του GRI, διοργανώνει εορταστική Εσπερίδα αφιερωμένη στην Εκπαίδευση για την ΕΚΕ και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Σκοπός της εκδήλωσης αποτελεί η ολοκληρωμένη παρουσίαση της ενσωμάτωσης των θεμάτων ΕΚΕ και Αειφορίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα προ-πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα. Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα αν «Διδάσκεται η ΕΚΕ σήμερα» και πως τα μελλοντικά στελέχη της ελληνικής αγοράς, μπορούν να υιοθετούν εκ των σπουδών τους μια πιο υπεύθυνη, περιβαλλοντική και κοινωνική συμπεριφορά.

Την Εσπερίδα θα τιμήσει με την παρουσία της η Shivani Rajpal, training coordinator του GRI, η οποία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος τόσο διεθνώς όσο στην Ελλάδα. Επίσης θα παρευρεθούν ο Ν. Αναλυτής Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθώς και καθηγητές από ελληνικά Πανεπιστήμια όπως η Μ. Τσακαρέστου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο Κ. Ζωγράφος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κ. Ευαγγελινός από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Κ. Αραβώσης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ο Γ. Κυριακόπουλος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Γ. Πάστρα από το ALBA Graduate Business School, οι οποίοι θα μιλήσουν σχετικά με τις εγχώριες εξελίξεις στην εκπαίδευση για την ΕΚΕ και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί δωρεάν το επίσημο GRI Handbook: «The GRI sustainability reporting cycle: A handbook for small and not-so-small organizations».
Σημειώνεται ότι η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με το επόμενο πιστοποιημένο σεμινάριο που διοργανώνει η Sustainable Development στην Αθήνα στις 6 και 7 Ιουλίου 2011 στον ίδιο χώρο (Titania Hotel, Πανεπιστημίου 52).