Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ, υλοποιεί στην Ελλάδα την παγκόσμια πρωτοβουλία της AkzoNobel «Το Δικό σας Κοινωνικό Πρόγραμμα», με στόχο την ενθάρρυνση των εργαζομένων της για ενεργό συμμετοχή του προσωπικού της στα κοινά, παρέχοντας τους τα μέσα για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών τους.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.), διοργάνωσε παρουσίαση με θέμα «Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας». Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρείας που παρακολούθησαν την εκδήλωση, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους ειδικούς της Ε.Ε.Α.Α. πάνω στο θέμα της Ανακύκλωσης και να λάβουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Η παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε, εντάσσεται στο πρόγραμμα της ΒΙΒΕΧΡΩΜ για τη συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν την Ποιότητα Ζωής και διασφαλίζουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.