Για την αποφυγή παρανοήσεων της υπηρεσίας «Προσωρινής Απασχόλησης» με μορφές επισφαλούς εργασίας, η Randstad διευκρινίζει τις έννοιες που εμπεριέχονται στον όρο.

Η υπηρεσία της Προσωρινής Απασχόλησης, αφορά στην Εύρεση, Πρόσληψη και Διαχείριση των εργαζομένων με στόχο την κάλυψη των προσωρινών αναγκών των εταιρειών-έμμεσων εργοδοτών σε ανθρώπινο δυναμικό για μια συγκεκριμένη και περιορισμένη χρονική περίοδο έως και 16 μήνες, σύμφωνα με το νόμο 2956/2001 περί προσωρινής απασχόλησης. Χρήση της υπηρεσίας μπορούν να κάνουν μόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι δημόσιοι φορείς.

Μέσω της προσωρινής απασχόλησης καλύπτονται εποχιακές ανάγκες, έργα προκαθορισμένης διάρκειας που απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένες δεξιότητες, τις οποίες το υπάρχον προσωπικό των εταιρειών δεν διαθέτει, δοκιμαστική περίοδος σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας εργαζόμενους και αναπλήρωση εργαζομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (άδεια εγκυμοσύνης, μητρότητας κτλ).

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υπηρεσία αυτή στην αγορά εργασίας και στους εργαζόμενους είναι η ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κίνητρο για τους εργαζόμενους που αναζητούν ευελιξία στην επαγγελματική τους ζωή να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας και συμβολή στον περιορισμό του προβλήματος της έλλειψης δεξιοτήτων.

Οκτώ εταιρείες στην Ελλάδα έχουν πάρει άδεια από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι επτά από αυτές, ανάμεσα στις οποίες και η Randstad, είναι μέλη της Ένωσης Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης και Στελέχωσης Επιχειρήσεων (ΕΝΕΠΑΣΕ).