Η EY παρουσίασε ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, το LEAD, σχεδιασμένο για να προετοιμάσει τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τις δραστηριότητές της, για την εργασία του μέλλοντος.

Πρόκειται για ένα νέο, παγκόσμιο μοντέλο για τη σταδιοδρομία, την εξέλιξη και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού της. Το LEAD αξιοποιεί την τεχνολογία και καινοτόμες ψηφιακές πλατφόρμες και ενθαρρύνει την αξιολόγηση μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης για τους 250.000 εργαζόμενους της ΕΥ σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποί της μπορούν να αποκτήσουν την πληροφόρηση που χρειάζονται για να εξελίξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να προετοιμαστούν για την εργασία του μέλλοντος.